Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od- Elin Wyn Owen

1. Pwy wyt ti, pa flwyddyn prifysgol a beth wyt ti’n astudio?

Elin, blwyddyn 1af yn astudio Cymraeg a Gwleidyddiaeth.

2. Beth yw’r peth gorau yr wyt ti’n ei goginio?

Pasta, ‘di bod yn byw ar basta ers bron i dair wsos

3. Beth wyt ti’n ei wneud i gadw’n heini?

Ydi cerdded fyny grisha senghennydd yn cyfri?

4. Beth yw’r ffilm orau i ti weld erioed?

La la land

5. Pe taset yn cael teithio i un wlad, i ble fyddet ti’n mynd?

Vietnam

6. Hoff siocled/losin?

Lindor

7. Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti’n ei wneud?

Smalio bo hi’n ddolig i gael cinio dolig ac agor anrhegion

8. Beth sy’n mnd dan dy groen di?

Cyri chos ma gweld ac ogla fo’n neud fi chwdu

9. Pwy fyddet ti’n ei wahodd i dy bryd fwyd delfrydol?

Karl Pilkington, Louis Theroux a Biggie Small

10. Pe taset ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

Lifetime supply o sos coch a pasta

11. Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?

‘Ehh?’

12. Clwb Ifor neu Pryzm?

Clwb Ifor, y llawr canol ar nos Fawrth a nos Sad di’r lle i fod!

13. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnot ti erioed?

Ma na wbath yn digwydd bob dydd

14. Pwy oeddet ti’n ei ffansio pan oeddet yn iau?

Justin Timberlake

15. Peint neu Prosecco?

Peint heb os!

16. Pe taset ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Vodka, sos coch a caws

17. Love island neu I’m a celeb?

Love Island, bai mam!

18. Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Unrhyw noson yn Maga, wsos hollol blurry ond class!

19. Pobl y Cwm neu Rownd a Rownd?

Rownd a rownd – obsessed!

20. Pwy fydd yn Trafod gyda’r Taf-od wythnos nesaf?

Lisa Hughes

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php