Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od – Ffion Watkins

1. Pwy wyt ti a pha flwyddyn prifysgol?

Fy enw ydy Ffion Watkins, dwi’n y flwyddyn gyntaf.

2. Beth wyt ti’n astudio?

Cymraeg a Ffrangeg

3. Pobl y cwm neu Rownd a Rownd?

Pobl y Cwm

4. Beth yw dy hoff siocled?

Lindt

5. Beth yw’r ffilm orau i ti weld erioed?

Dewis anodd, ond ‘Water for Elephants’ ydy un o’r ffefrynnau.

6. Pe byddet ti’n anifail, pa anifail byddet ti a pham?

Aderyn er mwyn gallu hedfan i unrhyw le

7. Te neu goffi?

Te.

8. Pwy fyddet ti’n ei wahodd i dy bryd fwyd delfrydol?

Bon Iver, Malala Yousafzai a Johnny Depp

9. Petait ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

Tocynnau awyren i deithio’r byd

10. Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?

‘Oops’

11. Beth sy’n mynd dan dy groen di?

Rhaglenni teledu reality

12. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnat ti erioed?

Baglu o flaen cynulleidfa lawn mewn eisteddfod…

13. Sgidie neu bagie?

Sgidie

14. Gwin neu Prosecco?

Y ddau!

15. Petait ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Llyfr da, cocktail a miwsig

16. Pe byddet ti’n gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai ef/hi?

Miliwnydd!

17. Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin – beth fyddai’r dewis?

Tomato soup, cinio rhost cig oen a chocolate brownie

18. Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Noson yn V Fest gyda ffrindie!

19. Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti’n ei wneud?

Treulio’r diwrnod efo’r teulu, ffrindie a fy nghi

20. Pwy fydd yn Trafod gyda’r Taf-od Wythnos nesaf?

Elen Davies

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php