Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od: Iestyn Harries

Iestyn Harries sy'n Trafod gyda'r Taf-od yr wythnos hon.

1. Pwy wyt ti a beth wyt ti’n astudio?

Iestyn Harries ac yn astudio Cymraeg.

2. Oes gen ti ‘claim to fame’?

Wncwl yn actio ar ‘Y Gwyll’ ac ‘Un Bore Mercher’.

3. Beth yw dy hoff le yng Nghaerdydd?

Disco room Pryzm.

4. Beth oedd dy air cyntaf?

Viva Gareth Bale.

5. Pa seleb fyddet ti’n gwahodd i dy dŷ am goffi?

Jordan Spieth i gael chat am golff.

6. Beth yw dy bryd bwyd delfrydol?

Steak a chips.

7. Pwy oeddet ti’n ffansio pan oeddet ti’n iau?

Margot Robbie.

8. Beth yw dy hoff raglen deledu?

100% Pobol y Cwm, soap gore sydd ar y teledu.

9. Noson mewn neu noson mas? Pam?

Noson mas. Ma nights out Caerdydd yn quality.

10. Beth yw dy hoff ddiwrnod o’r flwyddyn a pham?

Diwrnod olaf arholiadau, gallu edrych ymlaen at fwynhau’r haf.

11. Oes gennyt unrhyw arferion drwg?

Fi’n caru bwyd sothach yn enwedig nuggets McDonald’s.

12. Beth fyddai dy leoliad gwyliau delfrydol?

Abu Dhabi.

13. Pe taset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddet ti’n dewis?

Tiger Woods.

14. Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Siaradus, hapus a clystiau mawr.

15. Pwy fydd yn ‘Trafod gyda’r Taf-od’ wythnos nesaf?

Gwern Llŷr.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php