Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od- Ilan Hedd Jones

1. Pwy wyt ti, pa flwyddyn Prifysgol a beth wyt ti’n astudio?

Ilan Hedd, blwyddyn gyntaf yn astudio gwyddorau Biolegol.

2. Beth yw’r peth gorau rwyt ti’n ei goginio?

Lasagne porc – er nad ydy pob ymgais yn llwyddiannus..!

3. Beth yw dy hoff ffrwyth?

Grawnwin

4. Beth yw’r ffilm orau i ti ei gweld erioed?

Dwi’n mwynhau ffilmiau Jason Bourne, ac wedi gwylio The Hunger Games lawer tro!

5. Pe byddet ti’n anifail, pa anifail byddet ti a pham?

Dolphin – oherwydd bod fy sgiliau nofio i yn eithaf limited ar y funud!

6. Te neu goffi?

Te

7. Beth yw dy hoff siocled?

Creme egg ac After eights!

8. Pwy fyddet ti’n ei wahodd i dy bryd fwyd delfrydol?

Elon Musk, Barack Obama, ac Ellen DeGeneres.

9. Pe byddet ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

Ceir, ceir a mwy o geir!

10. Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?

Wel dwi literally yn iwsho ‘literally’ ymhob brawddeg deud y gwir…

11. Beth sy’n mynd dan dy groen di?

Anhrefnusrwydd

12. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnat ti erioed?

Mae’r rhestr yn hirfaith… ac yn llawer rhy hir i’w gynnwys yma!

13. Beth yw dy hoff ddilledyn?

Esgidiau – dyma rywbeth arall y byddwn yn gwario fy enillion loteri arnynt!

14. Lagyr neu seidr?

Seidr

15. Pe byddet ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Bwyd, dŵr a gwely

16. Pêl droed neu rygbi?

Chwarae pêl droed, gwylio rygbi.

17. Pe bai ti’n gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai ef/hi?

Elon Musk

18. Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin – beth fyddai’r dewis?

Cwrs cynta’ = rhywbeth fishy, prif gwrs = cinio Nadolig mam, pwdin = profiteroles

19. Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti’n ei wneud?

Dreifio

20. Pwy fydd yn Trafod gyda’r Taf-od Wythnos nesaf?

Mali Davies

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php