Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od – Lisa Hughes

1. Pwy wyt ti, pa flwyddyn prifysgol a beth wyt ti’n astudio?

Lisa Hughes, myfyriwr blwyddyn gyntaf yn astudio Ffrangeg a Gwleidyddiaeth.

2. Pam dewis Caerdydd i astudio?

Bwrlwm y brifddinas, y cyfleoedd maith, y gymuned Gymraeg glòs ac wrth gwrs, y sesh!! Cwestiwn gwirion!

3. Pa flas creision yw dy ffefryn?

Dwi’m yn ffysd am greision rili, ond dwi fel arfar yn dewis prawn cocktail (oherwydd y paced pinc ofs)

4. Beth yw’r ffilm orau i ti weld erioed?

O god urm….di Game of Thrones yn cyfri?

5. Pe taset yn cael teithio i un wlad, i ble fyddet ti’n mynd?

Yr Ariannin er mwyn mynd i Batagonia. ‘Swni’n teimlo’n wirion yn gwrthod y cyfla i ymweld â phobl sy’n medru’r Gymraeg bendraw’r byd

6. Beth yw dy hoff siocled/losin?

Call me boring ond Dairy Milk

7. Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti’n ei wneud?

‘Swni’n mynd i draeth Nolton Haven yn Sir Benfro gyda fy nheulu a ffrindia i farchota ceffyla ar y traeth a nofio yn y dŵr. Mae o’n un o lefydd pwysica’ fy mhlentyndod.

8. Beth sy’n mynd dan dy groen di?

Rhoi straw mewn cwpan mcdonalds. Ma’r sŵn yn troi arna i gymaint.

9. Pe taset yn cael bod yn berson arall am ddiwrnod pwy fyddai ef/hi?

Barack Obama ne Morgan Freeman. Dwisio gwbod sut ma’n teimlo i gal llais mor cŵl!!

10. Pe taset ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

‘Swni’n prynu mansion efo stafell gerddoriaeth anferth yn cynnwys rhai o dj’s clwb ifor a phwy bynnag dwi’n ffansi gwrando arnyn nhw y diwrnod hwnnw i chwarae miwsig byw….trwy’r dydd, bob dydd! O.N byddai’r mansion hefyd efo zip wire ac ice rink lol!

11. Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?

‘fatha’. Dwi’n ei ddeud o ar ôl/cyn pob gair.

12. Sgidie neu bagie?

Sgidia. Dydy mynd rownd yn droednoeth ddim yn apelio rhywsut…

13. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnot ti erioed?

Dwi’m hyd yn oed yn gwybod gan bo’ rwbath yn digwydd mor aml!!

14. Pwy oeddet ti’n ei ffansio pan oeddet yn iau?

Aston Merrygold o JLS, y Peter Pan blonde ‘na a Morhange o Les Choristes sef ffilm ffrangeg ‘ma oddan ni’n gwylio ym mlwyddyn 9. Omg oni’n obsessed.

15. Peint neu Prosecco?

Peint yn hanfodol ar faes y ‘Sdeddfod neu tra’n gwylio gema’ Rygbi ond os dwi’n teimlo’n classy prosecco all the way!!

16. Pe taset ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Powlen o Weetabix (allai’m mynd unrhyw fora heb) a’r cyfuniad o Vodka ac Elin Wyn Owen fel adloniant class.

17. Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Fel ma pawb sy’n nabod fi yn gwybod, dwi’n ofnadwy am fod yn hwyr i bob man..a cholli ambell bwrs. Wps?

18. Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Fedrai’m dewis. Unai unrhyw noson wrth y tân yn yr ysgol yn Zambia, neu yn Lille ar ôl buddugoliaeth olaf Cymru yn yr Euros!!

19. Pobl y Cwm neu Rownd a Rownd?

Rownd a Rownd ofs oherwydd fel rhan fwyaf o Ogledd Cymru dwi ‘di bod digon ffodus i serennu fel extra ar y rhaglen!

20. Pwy fydd yn Trafod gyda’r Taf-od wythnos nesaf?

Seren Haf Llewelyn

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php