Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od- Mali Davies

1. Pwy wyt ti a pha flwyddyn Prifysgol?
Mali Llwyd Davies dwi a dwi’n y flwyddyn gyntaf.

2.Beth wyt ti’n astudio?
Gradd sengl yn y Gymraeg.

3. Pobl y cwm neu Rownd a Rownd?
Rownd a Rownd yn bendant!

4.Beth yw dy hoff siocled?
Petai rhaid i mi ddewis un ar y funud yma, Dairy Milk Oreo- heb os! Ond dwi’n licio pob math o siocled!

5. Beth yw’r ffilm orau i ti weld erioed?
Unrhyw ffilm Rom-Com, tebyg i Bridget Jones!

6. Pe byddet ti’n anifail, pa anifail fyddet ti a pham?
Ci defaid ar ffarm, er mwyn cael treulio amser tu allan, a gallu rhedeg yn rhydd!

7. Te neu goffi?
Ma’ paned o de’n gwella unrhyw beth, ond dwi’n cael llwyth o ‘cravings’ coffi hefyd!

8. Pwy fyddet ti’n ei wahodd i dy bryd fwyd delfrydol?
Cyfuniad od ond Dafydd Iwan, Saunders Lewis, Gerard Butler a Ruth Jones.

9. Pe byddet ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?
‘Chydig yn ddiflas- ond par o Timberland Boots yn gyntaf, ac wedyn ar ôl dod dros y sioc, meddwl mwy am be i brynu!

10. Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?
Mwy nag un gair ond- ‘fele mai, fele fydd hi’ ac ‘aye!’

11. Beth sy’n mynd dan dy groen di?
Cymry Cymraeg yn siarad Saesneg hefo’i gilydd.

12. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnat ti erioed?
Dwi’n deud a gneud pethau embarasing bob dydd, felly mae gormod i’w rhestru yma!

13. ‘Sgidie neu bagie?
Sgidie, boots yn bennaf, dwi’n treulio gaeaf a ha’n eu gwisgo!

14. Gwin neu Prosecco?
Gwin, yn enwedig pan ti’n ca’l potel am £2.99 yn t&a stores!

15.Pe byddet ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?
Matches, dwr a blanced- eitha straight forward!

16.Pe byddet ti’n cael bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai ef/hi?
‘Swn i wrth fy modd yn ca’l bod yn blentyn bach yn ôl am un diwrnod eto!

17.Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin – beth fyddai’r dewis?
Paté i gychwyn, wedyn pei cyw iâr a madarch hefo chips fel prif gwrs a brownie neu gacen siocled hefo hufen i bwdin.

18.Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?
Wel, mae’r rhestr yma’n un hir hefyd, ond ma’n anodd iawn curo noson allan hefo’r criw yn fy ardal leol yn Rhuthun!

19. Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti’n ei wneud?
Bynji jympio, neidio allan o awyren neu fynd am sesh!

20. Pwy fydd yn Trafod gyda’r Taf-od Wythnos nesaf?
Ffion Watkins

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php