Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od- Mari Lewis

1.) Pwy wyt ti, ym mha flwyddyn prifysgol wyt ti a beth wyt ti’n astudio?

Mari Hedd Lewis, yn y flwyddyn gyntaf ac yn astudio Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant.

2) Pam dewis Prifysgol Caerdydd i astudio?

Gan fy mod i’n caru’r ddinas yn ogystal â’r ffaith fod y cwrs rwy’n astudio wedi cael gymaint o gydnabyddiaeth.

3) Fel Glas-fyfyriwr, ble yw dy hoff le yng Nghaerdydd hyd yn hyn?

Heb amheuaeth Clwb Ifor Bach! Er bod y diodydd yn uffernol o ddrud ac wedi gwneud fy sefyllfa ariannol llawer gwaeth, ma’ noson allan yn Clwb byth yn siomi!

4) Beth yw’r ffilm orau i ti ei gweld erioed?

Hwn yw un o fy nghas gwestiynau. Dwi wrth fy modd ar wylio ffilmiau, ella ychydig gormod pan ddylwn i wneud gwaith felly mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Yn bendant un o’m ffefrynnau yw ‘The boat that Rocked’ a ‘Lord of the Rings trilogy’ (extended edition.. duh).

5) Beth wyt ti’n hoffi gwneud yn dy amser hamdden?

Gwylio ffilmiau a chwarae gemau bwrdd ond yn bennaf cael clonc dda gyda ffrindiau gwell.

6) Wrth fyw yn Senghennydd, beth yw arferion drwg gweddill y fflat?

Gallaf gyfadde’ hyd yn hyn nad ydw i wedi sylwi ar unrhyw arferion gwael, er, dwi’n sicr bydd hynny yn newid gydag amser. Er, un arfer gwael yw ein bod ni’n bwyta llawer gormod o siocled diolch i stash enfawr Elen Jones.

7) Beth yw dy hoff ddiod?

Te. Dwi’n gwbl ddiwerth tan i mi ga’l fy daily dosage o de, fi’n credu byddai’n troi mewn i debot cyn hir.

8) Pwy fyddet yn gwahodd i dy bryd fwyd delfrydol?

Hmm cwestiwn anodd! David Attenborough y boi fwyaf cŵl sy’ ‘di bodoli, Bill Nighy, Eden, Mary Berry achos – ma’ pawb yn gwybod bod hi’n wyllt a Barack Obama oherwydd fi’n credu bydde fe’n mwynhau cwmni gweddill y grŵp yn fawr iawn.

9) Petaet ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

Tocyn i deithio’r byd a rhagor o ddillad neu’r pethau bach fel gwario’r 70c ychwanegol ar poppadoms gyda’r takeaway Indian. Bywyd myfyriwr yn anodd weithia.

10) Pa air wyt ti ei ddefnyddio amlaf?

‘Tishe Paned?’

11) Beth hoffet ti wneud ar ôl graddio?

Yn ddelfrydol cael swydd fel ymchwilydd yng Nghaerdydd, ond y breuddwyd mawr yw rheoli’r ‘steddfod Genedlaethol i gyd.

12) Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnat ti erioed?

Dwi’n siŵr fod yna llawer o ddigwyddiadau ar nosweithiau allan ond yn ddigon ffodus i beidio cofio’r manylion.

13) Pwy oeddet ti’n ei ffansio pan oeddet ti’n iau?

George Clooney ond yn bennaf George Clooney fel Fantastic Mr Fox

14) Gwîn neu Gin?

Gwîn yn bendant!

15) Person trefnus neu funud olaf?

Munud olaf! – dwi hyd yn oed yn ateb y cwestiynau yma yn funud olaf

16) Petaet ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Ffrindiau, Gwîn a Monopoly – I wneud y sefyllfa yn waeth

17) Disgrifia dy hun mewn tri gair:

Gwneud penderfyniadau gwael

18) Petaet yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai ef/hi?

Rhywun tal i weld sut mae’n teimlo i fod yn gawr… wel neu fwy tal na 5ft o leia

19) Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Anodd dewis un noson, ond y noson gorau eleni oedd Eden ar lwyfan maes yr Eisteddfod! Roedd yr awyrgylch yn wych, y symudiadau dawnsio yn ffab a wedyn CARYL PARRY JONES yn ymuno â’r llwyfan!

20) Pwy fydd yn trafod gyda’r Taf-od Wythnos nesaf?

Meleri Williams

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php