Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od- Math Owen

1. Pwy wyt ti, pa flwyddyn prifysgol a beth wyt ti’n astudio?

Math Owen, Blwyddyn 1 yn astudio Mathemateg.

2. Beth wyt ti’n ei goginio orau?

Dwi’n eithaf enwog am fy nghyri cartref! Ma’ genai focs o sbeisys yn fy ‘stafell wely a’r holl offer sydd angen.

3. Beth yw’r ffilm orau i ti weld erioed?

Lion King

4. Beth wyt ti’n gwneud i gadw’n heini?

Wel, dwi’n talu £18.99 y mis i’r gym…

5. Beth yw dy hoff siocled/losin?

Cwestiwn gwirion – pob dim!

6. Pwy fyddet ti’n gwahodd i dy bryd fwyd delfrydol?

Adele, Greg Davies ac Ant a Dec .

7. Petai ti’n ennill y loteri, beth fyddai’r peth cyntaf i ti brynu?

Prynu jet er mwyn teithio’r byd

8. Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?

Bwyyyyddd!!!!!

9. Beth sy’n mynd dan dy groen di?

Salad.

10. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnat ti erioed?

Noson gynta’ Wythnos y glas.. doeddwn i ddim wedi disgwyl mai’r heddlu fyddai fy nhacsi am y noson – na’i ddim dweud mwy!

11. Pwy oeddet ti’n ffansio pan oeddet yn iau?

Hannah Montana

12. Lagyr neu Seidr?

Seidar.

13. Petai ti ar ynys ac yn cael mynd a thri pheth yn unig, beth fydden nhw?

Gwely, blanced fflyffi Dunelm a Pillow.

14. Petai ti’n gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai ef/hi?

Elin achos dwi ishio gwybod sut mae ei phen hi’n gweithio!

15. Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin – beth fyddai’r dewis?

Cwrs cyntaf- Garlic bread, Prif gwrs- Lasagne mam, Pwdin- Cacen gaws lemwn a passionfruit Lidl (ond dydyn nhw ddim yn neud o ddim mwy!)

16. Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Pan o’n in Efrog Newydd efo Glanaethwy – cerdded trwy Central Park yn yr eira a chael ffeit peli eira, ac yna am fwyd i Ellen’s Stardust Diner lle roedd y gweithwyr i gyd yn canu. Ahhh!

17.Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes llawer o bobl yn ei wybod.

I mi gael Bells Palsy, lle gwnaeth hanner fy ngwyneb stopio gweithio!

19. Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti’n ei wneud?

‘Swn i ddim am iddo fod yn wahanol i ddim un diwrnod arall – mynd draw i bob fflat yn Senghennydd am gossip a choginio cyrri i bawb.

20. Pwy fydd yn Trafod gyda’r Taf-od Wythnos nesaf?

Elin Wyn Owen

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php