Taf-Od

Trafod gyda’r Taf-od

1. Pwy wyt ti a beth wyt ti’n astudio?

Carwyn Siôn Hawkins – Astudio Cymraeg

2. Fel Llywydd y Gym Gym eleni, beth yw dy obeithion am y flwyddyn sydd i ddod?

Sicrhau fod y nifer o aelodaeth yn cynyddu, sicrhau partneriaeth dda gyda UMCC a gwneud yn siŵr fod pawb yn mwynhau – dyna’r peth fwyaf pwysig.

3. Beth yw dy atgof cyntaf yn blentyn?

Rowlio i lawr star gartre’ , bwrw pen yn erbyn plwg a cha’l i ryshan i hospital…falle ‘nath hwnna knocko bach o sense yndda i.

4. Beth wyt ti’n hoffi gwneud yn dy amser hamdden?

Mwynhau cymdeithasu. Fi’n joio mynd mas (I yfed!!!!!)

5. Ble yw dy hoff le i fynd ar noson allan yng Nghaerdydd?

Popworld/Pryzm – dylech chi w’bod pam!!

6. Beth yw dy hoff ddiod?

Southern Comfort, lime a lemonade. Ond i fi – Carwyn Comfort!!!

7. Pwy fyddet ti’n ei wahodd i dy bryd fwyd delfrydol?

Cheryl Cole – dim mwy i weud (winc)

8. Beth yw dy bryd fwyd delfrydol?

Jacket potato, pasta tuna mayo, side salad, fish fingers a garlic bread , ac i bwdin, bowl o ffrwythe ac iogyrt

9. Pa air wyt ti’n ei ddefnyddio amlaf?

“Shwchi Ponis!!!”

10. Beth yw dy hoff wisg ffansi?

Gwisgo lan fel pwdin dolig yng nghrôl Nadolig Y Gym Gym

11. Pa ddigwyddiad gododd y fwyaf o embaras arnat ti erioed?

Mynd mas i Retro’s a mynd mor feddw nes bo’ Gwen Shenton (Shentonator) yn gorfod rhoi fi’n gwely – nefyr again!!!

12. Pwy oeddet ti’n ffansio pan oeddet ti’n iau?

Elin Fflur

13. Oes gennyt unrhyw arferion drwg?

Siarad dros bobl

14. Dy hoff le yng Nghaerdydd a pham?

Parc Bute – lle da i ga’l gwared a hangover

15. Dy hoff beth am astudio Cymraeg?

Gwneud pethe ymarferol – cyflwyniade grŵp etc..

16. Disgrifia dy hun mewn tri gair

Siaradus, Hyderus, Doniol

17. Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fe/hi?

Simon Cowell

18. Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin – beth fyddai’r dewis?

Cwrs Cyntaf – Leek a Potato Soup

Prif Gwrs – Chicken Curry ½ ½

Pwdin – Raspberry Pavalova

19. Beth yw’r noson orau i ti ei chael erioed?

Popworld a Retro’s – owff hela fi deimlo’n sic dim ond meddwl am e.

20. Pwy fydd yn ‘Trafod gyda’r Tafod’ Wythnos nesaf?

Nest Jenkins

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php