Taf-Od

Tristwch i Gymru wrth i Chris Coleman ffarwelio

Tarddiad: Jon Candy drwy Flickr

Gan Llion Carbis

Mae statws Chris Coleman fel hyfforddwr gorau yn hanes Cymru wedi’i sefydlu’n ddiymwad. Yn wir, mi fydd haf bythgofiadwy 2016 yn cael ei gofio fel un o brif uchafbwyntiau yn hanes pêl-droed ein gwlad yn ogystal â gyrfa’r Cymro fel hyfforddwr.

Mae’r pum mlynedd ddiwethaf yn gyfwerth a chyfnod o dwf a ffyniant parhaus a’r sail ymdrechion a chyraeddiadau’r tîm cenedlaethol, ond yn dorcalonnus, nad oeddem yn medru gwireddu ein breuddwyd o gael cyrraedd Cwpan y byd.

Er gwaethaf y tristwch a’r emosiwn a ddaeth yn sgîl y golled yn erbyn Iwerddon, roedd ffyddiogrwydd a brwdfrydedd cefnogwyr Cymru yn deimladwy gydag ymddangosiad nifer o sêr ifanc y garfan. Heb os, mae modd priodoli esgyniad chwaraewyr megis Ben Woodburn, Ethan Ampadu a David Brooks fel y rheswm mae gymaint o Gymry yn arddangos ffydd am ddyfodol ein tîm, tîm yr oeddwn yn gobeithio i weld yn llewyrchu o dan arweiniad Chris Coleman.

Nid oedd ansicrwydd sefyllfa gytundebol Chris Coleman yn gyfrinach, serch hynny, nid oedd y consensws ymysg cefnogwyr Cymru yn rhagdybio y byddai Coleman yn ymadael chwaith. Yn bersonol, roedd y newyddion o ymadawiad Coleman yn sioc aruthrol, yn enwedig i Sunderland – tîm sydd wedi’i lygru gydag ansicrwydd helaeth a gwenwyndra ar waelod y Bencampwriaeth.

Ar sail llwyddiannau digynsail cyn hyfforddwr Fulham, roeddwn yn disgwyl i weld Coleman yn aros yn amyneddgar ac yn dewis i fanteisio ar glwb sy’n meddu a’r fwy o sefydlogrwydd na Sunderland. Wrth ystyried sefyllfa gyfredol Abertawe, mae statws Paul Clement fel hyfforddwr yr Elyrch yn fregus iawn, mi fyddai hyfforddi Abertawe yn freuddwyd i Coleman a chyfle a fyddai o bosib wedi ymgodi petai cyn hyfforddwr Cymru wedi aros yn amyneddgar.

Gan anwybyddu’r siomedigaeth sydd wedi deillio o ymadawiad Coleman, mae rhaid dymuno pob lwc iddo yn ei her anferthol gyda Sunderland. Dyma’r dyn oedd yn gyfrifol am gytgordio’r haf gorau ym mywydau cefnogwyr Cymru, roedd yr angerdd, y cyffro a’r gorfoledd a ddeilliodd o Bencampwriaeth Ewro 2016 yn amhrisiadwy. Am weddill ein hoes, fe fyddwn yn ddyledus i Coleman am gael ffurfio’r atgofion euraidd hynny.

Nawr, mae’r cyfle yn trosglwyddo i hyfforddwr arall i gael tywys ein gwlad ar y trywydd i lwyddiant. Hanfodol ydyw i sicrhau ein bod yn rhoi digonedd o amser i’r hyfforddwr newydd i ymgartrefi ac i gyfarwyddo ei hun gyda gofynion pêl-droed rhyngwladol. Roedd y chwe mis agoriadol o yrfa Coleman fel hyfforddwr Cymru yn rhai heriol iawn, gyda’r golled gywilyddus 6-1 yn erbyn Serbia yn ddigon i ysgogi Coleman i ddiwygio’r arddull roedd Cymru yn chwarae, gan ddechrau gweithredu ei syniadau gwreiddiol yn hytrach na chynnal y strwythur a oedd wedi’i sefydlu gan Gary Speed.

Yn amlwg, profa’r penderfyniad ffrwyth sy’n ddangosydd cryf o bwysigrwydd amynedd wrth ddelio gyda hyfforddwr newydd. Wrth i’r sïon ddechrau gylchdroi am olynydd Coleman, yr hyn sydd ar ôl i’w ddweud yw diolch. Diolch o galon am ei ymdrechion a’r tîm hyfforddi am gydlynu cyfnod o lwyddiant digymar yn hanes ein gwlad. Diolch o galon am y gynrychiolaeth a’r sylw a rhoddwyd i’r iaith Gymraeg yng nghanol esgyniad y tîm cenedlaethol. Diolch o galon am gymell bob un ohonom i freuddwydio. Diolch Chris!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related

 

Latest

Stuff

none

• The United Kingdom has gone to the polls in its third general election in five years.

• Party leaders have been seen out and about casting their votes.

• Boris Johnson and Jeremy Corbyn cast their votes in London earlier this morning.

• BBC, Sky and ITV will release their exit poll at as soon as voting closes at 22:00

• Follow all of the latest updates by using #CSMGE2019 and by listening live to Xpress Radio and CUTV.


Gair Rhydd is a free weekly publication brought to you by the students of Cardiff University.
Contact us here.

css.php