Taf-Od

Tristwch i Gymru yn sgil colled arall i Ddenmarc

YN Y LLUN: Cymru 1-2 Denmarc (Tarddiad: Llion Carbis)

Gan Llion Carbis o Stadiwm Dinas Caerdydd

Mae gobeithion Cymru o lwyddiant yng Nghynghrair y Cenhedloedd wedi diweddu yn sgil colled o 1-2 yn erbyn Denmarc yn y gêm allweddol yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Ar ôl methu sawl cyfle pwrpasol i sgorio, daeth gôl Gareth Bale yn rhy hwyr yn yr ornest yn dilyn goliau Jorgensen a Braithwaite i Ddenmarc.

Yn draddodiadol, nad yw Cymru wedi arddangos y gallu i gipio buddgoliaethau mewn gemau tyngedfennol. Wrth edrych ar ornestau hanesyddol megis Rwmania neu Rwsia, neu hyd yn oed colled Cymru yn erbyn Iwerddon y llynedd yn gemau rhagbrofol Cwpan y Byd, gwendid y tîm cenedlaethol yw ennill gemau hollbwysig. Yr her i Giggs oedd ceisio wrthdroi hanes y garfan, her a methodd ei orchfygu.

Er gwaethaf dechreuad anniben i’r ornest, roedd yr awydd i ddarganfod Bale mewn gwagle yn ganfyddadwy o safbwynt y Cymry, a ddaeth yn agos at sgorio gôl agoriadol y gêm – gydag arbediad anhygoel Kasper Schmeichel yn atal ymosodwr Gareth Bale yn y mundau cynnar.

Yn gyfatebol, roedd awch gan Gymru i chwarae gyda dwyster a phwrpas, a dylai James Chester wedi sicrhau’r gôl gyntaf o fewn deg munud agoriadol yr ornest gyda pheniad rhydd yn y cwrt cosbi. Yn dilyn dilyniant ardderchog o basio, nid oedd amddiffynnwr Aston Villa wedi llwyddo i uchafu ar groesiad arbennig David Brooks.

Ar adegau roedd pasio’r tîm cartref yn esgeulus iawn, gyda Joe Allen yn benodol yn trafferthu i ddylanwadu’r gêm, a dylai Allen wedi llwyddo i ryddhau Gareth Bale a oedd wedi osgoi amddiffynnwr Denmarc. Fel rheol, roedd y bas yn un nodweddiadol i chwaraewr canol cae Stoke, ond yn anffodus ni lwyddodd Allen i gyflawni’r pas – un a oedd yn sicr o arwain at gyfle euraidd i Bale.

Deg munud yn ddiweddarach ac roedd gan Bale, prif seren y garfan, cyfle arbennig i roi ei wlad ar y blaen. Llwyddodd Connor Roberts i gyflawni croesiad effeithiol, ond er ei agosrwydd at gôl Kasper Schmeichel, methodd Bale ac uchafu ar y cyfle.

Yn gyferbyniol i ymdrechion Cymru, arddangosodd y gwrthwynebwyr ymagwedd annhosturi o flaen y gôl, a lwyddodd Denmarc i sgorio’n gyntaf ar ôl wrthymosodiad rhagorol ond ychydig munudau cyn hanner amser. Llwyddodd Denmarc i deithio o un pen y cae i’r llall mewn fflach, yn dilyn sawl pas cywrain, a Nicolai Jorgensen oedd yn bresennol i yrru’r bêl heibio gafael Wayne Hennessey.

Cyn y gêm, nid oedd Denmarc wedi ildio’r un gôl yn y gystadleuaeth, a oedd yn ddangosydd effeithiol o fawredd y dasg oedd yn wynebu Cymru yn yr ail hanner.

Dechreuodd yr ail hanner mewn modd unfath i ddiweddglo’r hanner cyntaf, gyda Cymru yn methu cyfle ystyrlon arall i sgorio. Ar ôl gwaith arwrol Bale yn rhedeg nerth ei draed ar yr asgell dde, methodd David Brooks rhag trosi’r cyfle, ond ychydig fetrau ô’r gol.

Nid oedd y gêm yn mynd yn unol â dymuniadau Ryan Giggs, ac roedd rhaid cwblhau ail newid yn gynnar yn yr ail hanner, gyda Chester wedi’i anafu, yn dilyn anaf Paul Dummett yn yr hanner gyntaf. Chris Gunter ac Ethan Ampadu oedd yr eilyddion i Gymru.

Er tegwch i ymdrechion Cymru, roedd y tîm cenedlaethol yn parhau i fygwth amddiffyn Denmarc, a daeth David Brooks yn andros o agos at sgorio yn dilyn rhediad hudolus gan asgellwr Bournemouth. Heb os, Brooks oedd chwaraewr gorau Cymru ar y noson, ac yn sgil curo sawl amddiffynnwr Denmarc, daeth ei ergyd yn agos at ei gôl rhyngwladol cyntaf.

Ond nid oedd ymdrechion Cymru yn profi ffrwyth, a llwyddodd Denmarc i aros yn sefydlog ac yn gadarn, testun rhwystredigaeth i dîm Ryan Giggs. Cafodd Harry Wilson ei gyflwyno – a sgoriodd y gôl hollbwysig yn erbyn Iwerddon – fel modd o ysbrydoli’r garfan.

Yn ddiweddar, mae Wilson wedi’i ganmol am ei ddoniau o giciau rhydd, a gŵr arall sy’n hynod fedrus o’r fath gyfleodd yw Gareth Bale. Daeth Bale yn arbennig o agos gyda’i ergyd, a mynnodd arbediad arwrol gan Kasper Schmeichel.

Noson rhwystredig ydoedd i Gymru, a nid oedd hi’n edrych yn debygol y bydd y Dreigiau yn sgorio yn erbyn golgeidwad Caerlyr. Wrth i Gymru barhau i chwilio am y gôl dyngedfennol, Denmarc a lwydodd i ehangu’r sgôr yn dilyn ergyd ardderchog gan ymosodwr Middlesbrough, Martin Braithwaite. Pas cyfrwys gan Christian Eriksen a ysgogodd y cyfle, a gafodd ei gymryd yn arbennig o dda gan ymosodwr y gwrthwynebwyr, gyda foli ddawnus a gwibiodd heibio Hennessey.

Ymddangosodd bod ail gôl y gwrthwynebwyr wedi rhwystro gobeithion Cymru, ond lwyddodd Gareth Bale i sgorio ond ychydig eiliadau yn ddiweddarach. Pas hir gan Ashley Williams a holltodd amddiffyn Denmarc yn ei hanner, cyn i Bale cymryd y bêl o amgylch Schmeichel ac i gefn rhwyd yr wrthwynebwyr.

Yn anffodus, daeth y gôl yn rhy hwyr i’r Dreigiau, ac esiampl arall ydyw o anallu Cymru i sicrhau buddugoliaeth mewn gêm allweddol. Er gwaethaf y golled yn erbyn Denmarc, gall Cymru cymryd positifrwydd o ymddangosiad nifer o sêr ifanc, ond mae un peth yn sicr, rhaid dechrau ennill y gemau hollbwysig – tueddiad sy’n bygwth tanseilio datblygiad y garfan.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php