Taf-Od

Trwydded deledu dilys neu cosb o ddirwy ddifrifol

trwydded deledu
Trwyddedu Teledu sy'n rhybuddio myfyrwyr i sicrhau fod ganddyn nhw drwyddedu teledu dilys cyn dychwelyd i’r brifysgol yr wythnos hon.
Trwyddedu Teledu sy'n rhybuddio myfyrwyr i sicrhau fod ganddyn nhw drwyddedu teledu dilys cyn dychwelyd i’r brifysgol yr wythnos hon er mwyn osgoi dirwy difrifol.

Trwydded teledu

Gan Alaw Fflur Jones | Golygydd Cymraeg

Trwyddedu Teledu sy’n rhybuddio myfyrwyr i sicrhau fod ganddyn nhw drwyddedu deledu dilys cyn dychwelyd i’r brifysgol yr wythnos hon. Mae’n rhagweld y bydd tymor y brifysgol yn wahanol iawn i’r arfer yn sgil effaith y Coronafeirws, gyda newidiadau mawr i fyfyrwyr yn academaidd ac yn eu ffordd o fyw. Er bod y sefyllfa yn newid, bydd llawer yn parhau i fwriadu symud i neuaddau preswyl a thai sy’n cael eu rhannu. Ond, mae’n debygol y bydd llawer mwy yn dibynnu ar adloniant teledu yn ystod wythnos y glas eleni gan fod y clybiau nos yn parhau i fod ar gau yn sgil goblygiadau’r Coronaferiws. Felly, gyda mwy yn cyfnewid eu dillad gorau am eu pyjamas ar gyfer nosweithiau clyd o flaen y teledu, mae Trwyddedu Teledu yn annog pobl ifanc i sicrhau eu bod nhw wedi’u trwyddedu’n gywir.

 

Dywedodd Alaw Mair Jones, myfyrwraig Cymraeg Proffesiynol sydd y ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

 Yn anffodus a finnau yn fy nhrydedd flwyddyn, dw i ddim yn rhagweld y byddwn ni’n mynd mas llawer gyda’r clybiau nos ar gau a’r cyfyngiadau cymdeithasu yn parhau. Felly, têc awê o fla’n y teledu fydd hi yn ein tŷ ni mae’n siŵr!

 

Yn ffodus iawn, rwy’n byw gyda chriw mawr o ferched, ac felly yn medru rhannu’r ffi drwydded rhwng pawb yn y tŷ. Fel canlyniad, rwy’n medru mwynhau llawer o gynnwys am ychydig llai na £20 y flwyddyn

 

Dywedodd llefarydd ar ran Trwyddedu Teledu, Ellen Leach-Hutchings,

Er y bydd profiad wythnos y glas yn wahanol iawn eleni, rydym yn gwybod bod pobl ifanc wrth eu bodd yn gwylio’r teledu gyda’i gilydd a bod hynny’n ffordd wych o feithrin ffrindiau newydd.

 

Gyda’r trawstoriad eang o adloniant teledu sydd ar gael, esboniodd Ellen Leach-Hutchigs,

Dydyn ni ddim am i fyfyrwyr golli allan, a dydyn ni ddim eisiau iddyn nhw wynebu cael eu herlyn a dirwy. Boed eu bod yn byw mewn neuadd neu’n rhannu tŷ, gall myfyrwyr fynd i tvlicensing.co.uk/students am fwy o wybodaeth.”

 

Dirwy!

Mae’r gyfraith yn dal yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n byw mewn neuadd neu’n rhannu llety, ni waeth pa ddyfais maen nhw’n ei defnyddio. Mae angen trwydded deledu i wylio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu harddangos ar y teledu yn fyw neu wrth wylio ar BBC iPlayer. Gall unigolyn wynebu dirwy i fyny tuag at £1000 petai’n gwylio neu yn recordio teledu byw heb drwydded deledu dilys. Felly er mwyn osgoi dirwy, pwysleisia Trwyddedu Teledu ar bwysigrwydd cofrestru am drwydded deledu dilys cyn gynted â phosib.

 

Sut i brynu trwydded deledu?

Mae cofrestru a phrynu trwydded deledu dilys ar lein yn gyflym ac yn hawdd, mae’r holl wybodaeth ar gael yma.  Os oes cytundeb tenantiaeth ar y cyd gan fyfyrwyr sy’n rhannu tŷ neu fflat, yna fe all un drwydded deledu drwyddedu’r holl dŷ.

 

Canllawiau’r Gyfraith

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid cael trwydded deledu dilys er mwyn gwylio neu recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu neu’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein (e.e.. YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV, Now TV, Sky Go, ac ati). Mae angen trwydded hefyd i lawr lwytho neu wylio rhaglenni’r BBC ar iPlayer. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw ddyfais, boed yn set deledu, gliniadur, tabled, ffôn symudol neu gonsol gemau.

Felly, os ydych chi’n dychwelyd i’r brifysgol yr wythnos hon, cofiwch gofrestru a phrynu trwydded deledu dilys er mwyn gwylio unrhyw adloniant byw neu wasanaeth deledu ar lein.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php