Taf-Od

XV cychwynol Cymru

Tarddiad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gan Eirian Jones

Wrth i’r tymheredd oeri, a’r coed yn newid lliw, unwaith eto eleni, bydd strydoedd Caerdydd dan ei sang o gefnogwyr tîm rygbi Cymru yn dod i weld eu harwyr yn wynebu cewri hemisffer y de. Eleni, bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Georgia, tîm sydd wedi gweld gwelliant eithriadol dros y ddegawd ddiwethaf, yn ogystal â’r tri mawr, Awstralia, De Affrica ac enillwyr buddugol dau Gwpan y Byd diwethaf. Ond y cwestiwn sydd ar flaen tafodau pob cefnogwr Cymraeg yw pwy fydd y pymtheg a fydd yn dechrau yn erbyn Awstralia ar y 11eg o Dachwedd. Dyma pwy y dylai Gatland a’i griw ddewis yn fy marn i:

15. Leigh Halfpenny (Y Scarlets)

Codwyd cwestiwn mawr dros Leigh Halfpenny yn y tîm gyda safon perfformiadau diweddar ymhell o’r hyn a welsom ryw bum mlynedd yn ôl. Serch hyn, mae Halfpenny wedi ail-ddarganfod sut i ymosod o dan arweiniad Wayne Pivac, a rhaid cymryd i ystyriaeth pa mor gywir yw ei gicio. Oherwydd y rhesymau hyn, ac absenoldeb George North o’r garfan trwy anaf, rhaid ei gynnwys yn y pymtheg cychwynnol.

14. Liam Williams (Saracens)

Heb unrhyw amheuaeth, Liam Williams yw un o’r chwaraewyr peryclaf sydd gan Gymru yn eu carfan. Ers nifer o dymhorau, mae Liam Williams wedi dangos y perygl hwn trwy rwygo amddiffynnoedd y timoedd gorau hyd yn oed gyda’i rhediadau chwim gan gynnwys Seland Newydd ar deithiau Cymru a’r Llewod. Mae Williams wedi dangos ei sgiliau amddiffynnol hefyd gyda’i daclo ffyrnig. Roedd yn golled enfawr i’r Scarlets pan symudodd i lawr yr M4 i’r Saracens.

13. Jonathan Davies (Y Scarlets)

Mae Jonny Fox wedi chwarae rygbi gwefreiddiol ers yr haf. Ni ellir pwysleisio gymaint oedd ei ddylanwad ar lwyddiant y Scarlets y tymor diwethaf gyda pherfformiadau anhygoel yn erbyn y Gweilch, Leinster a Munster. Yn ogystal â hyn cafodd ei enwebu fel chwaraewr y daith ar daith y Llewod yn Seland Newydd gan ei gyd chwaraewyr. Bydd y timau eraill yn gwbl ymwybodol o’i fygythiad.

12. Scott Williams/Hadleigh Parkes (Y Scarlets)

Cafodd llawer o gefnogwyr Cymru eu synnu gyda phenderfyniad Gatland i gynnwys Parkes ond nid Scott Williams. Braf oedd clywed yn ddiweddarach bod Williams wedi cael ei gynnwys yn dilyn anaf Tyler Morgan. Am y tri phrawf gyntaf credaf y dylid ddechrau’r profiadol Scott Williams yn dilyn perfformiadau solet i’w rhanbarth. Yn ddiddorol, erbyn y prawf olaf, bydd Hadleigh Parkes yn gymwys i chwarae i Gymru. Yn enedigol o Seland Newydd, erbyn y gêm yma bydd wedi chwarae yng Nghymru am dair blynedd. Heb os nac oni bai mae Parkes wedi bod yn un o oreuon y Scarlets felly er y mae cwestiwn yn codi ynglŷn â rhoi cyfle i chwaraewyr ifanc Cymraeg, credaf y dylid ei gynnwys.

11. Steff Evans (Y Scarlets)

Rhaid cynnwys Steff Evans. Mae’n sioc i mi sut na gafodd ei ddewis yn ystod y Chwe Gwlad ddiwethaf. Efe oedd ar dop tabl sgorwyr ceisiadau’r llynedd ac y mae wedi parhau gyda’r duedd yma eleni. Er ei fod yn fach mewn maint, llwydda Steff i guro dynion yn hawdd, ac yn aml efe sydd yn rhedeg ar ysgwydd y rhedwr i orffen ceisiadau, rhaid cynnwys Steff.

10. Rhys Priestland (Caerfaddon)

Mae Rhys Priestland wedi cael ei feirniadu yn hallt gan gefnogwyr a newyddiadurwyr Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond rhaid cydnabod mai Priestland yw un o faswyr gorau y mae Cymru wedi ei weld ers Stephen Jones. Gydag ychydig o hyder, llwydda i reoli’r chwarae gyda’i basio fflat a’i gicio dethol, ac y mae wedi gwneud hyn yn wythnosol i Gaerfaddon y tymor hwn. Gwelwyd hyn yn y gêm yn erbyn y Scarlets yn ystod Cwpan y Pencampwyr. Yn ogystal â hyn, mae Dan Biggar wedi bod yn echrydus o wael dros y tymhorau diwethaf ac yn fy marn i ni ddylid ei gynnwys yn y tîm o gwbl.

9. Rhys Webb (Y Gweilch)

Anodd oedd penderfynu pwy ddylid dewis fel mewnwr p’un ai Webb neu Gareth Davies. Serch hyn, credaf mai Webb dylai ddechrau, gyda Davies yn ymddangos oddi ar y fainc. Wedi’r cyfan efallai mai dyma’r tro olaf y gwelwn Webb mewn crys Cymru yn dilyn rheol newydd Gatland.

8. Talupe Faletau (Caerfaddon)

Un arall o’r Cymry sydd wedi penderfynu chwarae yng Nghaerfaddon. Faletau yw un o’r wythwyr gorau ym myd rygbi gyda’i gario pwerus a’i daclo cadarn. Heb os, efe bydd yn gwisgo’r rhif wyth yn erbyn Awstralia.

7. Justin Tipuric (Y Gweilch)

Mae’r tymor yma wedi bod yn siomedig iawn i’r Gweilch, gyda chanlyniadau yn aml yn mynd yn eu herbyn, ond rhaid cydnabod pa mor dda y mae Tipuric wedi bod eleni, mewn tîm sydd wedi chwarae yn hynod o wael ar y cyfan. Rhaid ei ddechrau gan ystyried colled Warburton.

6. Aaron Shingler (Y Scarlets)

Mae Cymru wedi gweld colledion enfawr yn safle’r blaenasgellwyr gyda Sam Warburton, James Davies a Elis Jenkins wedi’u hanafu. Mae Shingler wedi bod mor gyson i’r Scarlets dros ei yrfa ac wedi bod ychydig yn anlwcus i beidio â chael ei ddewis yn fwy aml.

5. Alun Wyn Jones (Y Gweilch)

Beth gallaf ddweud am Alun Wyn Jones, yn arweinydd ar y cae, yn brofiadol, yn gariwr cryf ac yn Lew. Dyma un o ail rengwyr gorau y mae Cymru wedi ei weld.

4. Jake Ball (Y Scarlets)

Ie, y bachan barfog ‘na. Mae Ball wedi chwarae rygbi hynod o dda, yn ymosodol ac yn amddiffynnol. Yn ogystal â hyn mae’n ddefnyddiol iawn yn y sgrym a’r lein gyda’i faint.

3. Samson Lee (Y Scarlets)

Er nad yw Samson yn ymddangos yn fawr, mae ei gryfder Beiblaidd yn amlygu yn y sgrym. Llwydda hefyd i ddefnyddio ei nerth yn ymosodol hefyd a sgoriodd ei gais gyntaf i’r Scarlets eleni.

2. Ken Owens (Y Scarlets)

Hawdd yw dweud mai ‘Sheriff’ yw’r bachwr gorau sydd gyda Chymru. Yn sgrymiwr o safon a bellach yn daflwr o fri yn y leiniau, rhaid ei gynnwys. Dangosodd hyn yn y prawf olaf yn erbyn Seland Newydd yn dilyn camgymeriadau Jamie George.

1. Rob Evans

Un sydd yn dilyn y traddodiad rygbi Cymraeg, ffermwr sy’n chwarae rygbi. Mae Rob yn hynod o gorfforol ar draws y cae ac yn sgrymiwr o fri.

Eilyddion

Kristian Dacey (Y Gleision), Wyn Jones (Y Scarlets), Tom Francis (Caerwysg), Seb Davies (Y Gleision), Josh Navidi (Y Gleision), Gareth Davies (Y Scarlets), Rhys Patchell (Y Scarlets), Hallam Amos (Y Dreigiau)

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php