Taf-Od

Y ‘Bale’-on D’or

Tarddiad: Jon Candy drwy Flickr

Gan Eirian Jones

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r dasg o ddyfalu pwy fydd enillydd y ‘Ballon ’Or’ wedi bod yn un gymharol hawdd, gyda Lionel Messi a Cristiano Ronaldo yn rhannu’r wobr ers bron i ddegawd bellach. Ai dyma’r flwyddyn fydd y patrwm yn newid? Wedi’r cyfan, rhaid cydnabod pa mor gryf yw’r rhestr fer eleni, gyda nifer o chwaraewyr sy’n deilwng i ennill y wobr. Ai Gareth Bale fydd yn ennill, ac yn dod â’r tlws i Gymru am y tro cyntaf erioed? Mae gan y tymor yma y potensial i fod yn un gwych Bale. Os cyrhaedda Real Madrid rownd derfynol y ‘Champions League’ eleni, fel y maent wedi gwneud dwywaith yn y tair blynedd ddiwethaf, caiff Bale y cyfle i chwarae yn ei ddinas enedigol, Caerdydd, yn y rownd derfynol.

Yn ogystal, â Bale i mewn i’r tymor newydd yn chwaraewr hyderus ar ôl ei berfformiadau arwrol yn y Pencampwriaeth Ewropeaidd dros yr hâf. Mai’n gwbl ddadleuol mai perfformiadau Gareth Bale oedd y prif reswm y disgleiriodd Cymru yn yr Ewros. Er hyn, yn ôl rhai papurau newydd ym Madrid, mae hollt wedi ymddangos rhwng Bale a’i gyd-chwaraewyr, wedi i Bale, yn ôl y sôn, ofyn am gyflog uwch. A fydd hyn yn effeithio ar ei berfformiadau, a’i siawns o ennill y Balon d’Or?

Chwaraewr arall a ddisgleiriodd yn yr Ewros oedd Antoine Griezmann, a arweiniodd ei dîm i’r rownd derfynol. Mae ei berfformiadau, i’w wlad ac i Athletico Madrid, wedi ei wneud yn un o gewri byd y bêl, gyda’r BBC yn honni bod Chelsea am gynnig £80 miliwn am ei wasanaethau. Ond wedi’r cyfan, fe gollodd Athletico i dîm Gareth Bale, Real Madrid, yn rownd derfynol y ‘Champions League’, ac fe gollodd Ffrainc i Bortiwgal yn rownd derfynol yr Ewros. Yn anffodus i Griezmann, credaf y bydd yn colli i Cristiano Ronaldo unwaith yn rhagor yn achos y Ballon d’Or. Wedi’r cyfan, arweiniodd Ronaldo ei wlad i fod yn bencampwyr Ewrop, gan ennill tlws rhyngwladol, camp nad yw Messi wedi ei gyflawni. Dyna pam, yn fy marn i, Ronaldo bydd ar y brig ym mis Ionawr.

Rhaid cydnabod y flwyddyn anhygoel y mae Luis Suarez wedi ei gael, hefyd. Gorffennodd y tymor diwethaf ar frig y tabl goliau yng nghynghrair Sbaen, gyda 40 gôl, uwchben Messi a Ronaldo. Ond gellir dadlau y gall unrhyw un o’r triawd sy’n cael eu galw’n MSN (Messi, Suarez, Neymar) gipio’r wobr.

Braf yw gweld bod Riyad Mahrez a Jamie Vardy wedi cael eu henwi ar y rhestr hefyd, wedi iddyn nhw helpu Leicester i gyflawni’r gamp anhygoel o ennill y teitl llynedd. Ond yn anffodus nid wyf yn gallu gweld un o’r ddau yn curo mawrion y byd pêl-droed, yn enwedig wrth feddwl am safle’u tîm yng nghanol y tabl hyd yn hyn eleni.

Mi fydd y Ballon d’Or yn anodd i’w phroffwydo eleni gyda nifer o chwaraewyr anhygoel yn cystadlu am y wobr. Bydd hi’n ddiddorol gweld pwy fydd yn fuddugol mis Ionawr, gan fod cymaint o chwaraewyr gwych yn cystadlu am y wobr. Pob lwc i Gareth Bale!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php