Taf-Od

Y camau nesaf i garfan Cymru

Gan Steffan Rhys Davies

Hawdd gweld nad yw Cymru wedi cyrraedd disgwyliadau’r cefnogwyr yn y gemau diwethaf, gyda nifer o bobl yn rhoi’r bai ar steil chwarae Warren Gatland. Credaf fod y tîm wedi colli’r sbarc a’r angerdd a ddangoson nhw yn ystod Cwpan y Byd llynedd. Byddai llawer o bobl yn cytuno nad ydynt yn cynnig llawer o safon wrth ymosod. Mae’n amlwg nad oes gan y chwaraewyr lawer o hyder ar hyn o bryd, gyda nifer o bobl yn beirniadu eu perfformiadau diweddar. Dyma un o’r rhesymau nad yw’r chwaraewyr yn cymryd risgiau ac yn ceisio chwarae rygbi cyffrous, yn fy marn i.

Fel arfer, mae amddiffyn y tîm yn rhywbeth i’w ganmol. Ond yn ddiweddar credaf fod y tîm yn colli’r gallu i ganolbwyntio wrth amddiffyn. Gwelir hyn gyda chwpwl o geisiai Awstralia a’r Ariannin yn erbyn y tîm cenedlaethol. Er hyn, yn gyffredinol roedd yr amddiffyn yn well yn yr ail gêm, o bosib oherwydd y siom yn eu perfformiad cyntaf. Rhaid hefyd cofio ansawdd rhai chwaraewyr allweddol a ychwanegwyd i’r tîm yn yr ail gêm, megis Sam Warburton ac Alun Wyn Jones. Heb os, roedd perfformiad Cymru’n wael yn y gêm gyntaf, ond rhaid cofio hefyd fod ansawdd chwarae Awstralia yn wefreiddiol ar adegau, gyda medrau penderfynu a gweithredu eu chwaraewyr yn wych. Er nad oedd perfformiad Cymru yn wych yn erbyn yr Ariannin, rhaid cofio bod buddugoliaeth yn erbyn unrhyw un o dimau hemisffer y de yn fuddugoliaeth dda iawn. Hefyd, mae’r ffaith bod Cymru’n gallu ennill heb berfformio i’r gorau y gallant yn sicr yn bositif.

Nid yw’r anafiadau i chwaraewyr mawr fel Rhys Webb, Taulupe Faletau a Hallam Amos wedi helpu’r sefyllfa chwaith. Wedi dweud hyn, nid yw’r gemau wedi bod yn hollol negatif. Rydym ni wedi gweld perfformiadau cadarnhaol, da gan chwaraewyr fel Ross Moriarty, Liam Williams ac Alun Wyn dros y ddwy gêm ddiwethaf. Yr her nawr yw i bob chwaraewr godi ei safon yn y gemau nesaf.

Mae yna lawer o bethau angen gwella erbyn y gemau nesaf. Rhaid torri nifer o gamgymeriadau allan o’u gêm a chwarae gyda hyder a brwdfrydedd. Credaf y dylai Howley newid y tîm ychydig. Rhywbeth da fyddai rhoi cyfle i chwaraewyr ifanc fel Sam Davies a Keelan Giles er mwyn rhoi blas o’r llwyfan cenedlaethol iddynt. Credaf y byddai chwaraewyr ifanc fel Davies a Giles yn rhoi egni a chyffro i’r tîm yn ogystal ag wynebau ffres.

Gobeithiaf y bydd y tîm
yn codi’u gêm yng ngemau olaf cyfres yr Hydref!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php