Taf-Od

Y Geltaidd yn cipio’r gwpan

Tarddiad: Elen Davies

Gan Osian Morgan

Roedd hi’n noson wlyb a gwyntog ym Mharc yr Arfau ar Ddydd Gwener yr 17eg o Fawrth, pan groesawyd Y Geltaidd, tîm rygbi Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, i Gaerdydd i wynebu tîm y Gymdeithas Gymraeg.

Mae’r gêm flynyddol rhwng y Gym Gym a’r Geltaidd yn ddigwyddiad cyffrous ar galendr yr Gym Gym, ac roedd y cefnogwyr wedi bod yn edrych ymlaen at wylio’r ddau ddim yn brwydro am y gwpan am wythnosau. Er gwaetha’r tywydd, roedd torf dda o ryw 80 o gefnogwyr wedi mynd yno gyda’u cotiau glaw a’u hymbaréls i gefnogi’r tîm.

Roedd tîm y Gym Gym, a oedd yn chwarae yn eu crysau coch a gwyn newydd a noddir gan Popworld Caerdydd, yn edrych yn hyderus ar ddechrau’r gem, gyda dechrau cadarn a chryf ganddynt. Gwobrwywyd dechrau cadarn y tîm yn syth, gyda’r asgellwr Elis Jones yn croesi’r gwyngalch yn y gornel o fewn 5 munud, i roi’r Gym Gym pum pwynt ar y blaen, a rhoi gobaith i’r garfan ac i’r cefnogwyr.

Fodd bynnag, stori wahanol oedd i’w dweud am weddill y gêm. Nid oedd llawer o wahaniaethau rhwng y ddau dîm, gyda’r amgylchiadau gwlyb a gwyntog yn golygu yr oedd digonedd o beli yn cael eu gollwng a’u bwrw mlaen, a digon o giciau yn cael eu cario gan y gwynt. Cafodd y ddau ddim digonedd o gyfleoedd, ond teg yw dweud mai Aberystwyth oedd y tîm a fanteisiodd ar y cyfleoedd yn well.

O bosib cafodd y Geltaidd, a oedd yn gwisgo crysau gwyrddion, ychydig o lwc y Gwyddelod ar ddydd Sant Padrig, gan sgorio 4 cais yn ystod y gêm. Croeswyd y gwyngalch gan Owain Puw, Ifan Hughes, Arwel Rees ac Osian Owen, gan ennill ugain pwynt i’r Geltaidd, ac ychwanegwyd 6 phwynt i hynny gyda thri throsiad gan y maswr Steffan Rees, a oedd i’w ganmol am berfformiad cadarn yn ystod y gêm.

Tua diwedd y gêm, enillodd y Gym Gym tri phwynt yn ôl, gyda’r maswr Elgan Wilson yn cicio cic cosb, ond nid oedd yn ddigon i ysbrydoli’r tîm i adennill cais neu ddau, a gorffennwyd y gêm gydag Aberystwyth yn fuddugol, gyda sgôr terfynol o 26-8.

Ar ôl y gêm, cawsom gyfle i siarad gyda chapten tîm y Gym Gym, y blaenasgellwr Dylan Nicholas, sydd yn ei ail flwyddyn yn astudio busnes ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Dyma oedd ganddo i ddweud am y gêm:

“Fe aeth y paratoadau fel y disgwyl ond ar ôl i’r Gym Gym ennill tair blynedd yn olynol, dwi’n credu oedden ni ychydig yn orhyderus ‘leni. Doedd y tywydd ddim yn grêt, felly doedd yr amgylchiadau ddim yn wych, ond mewn gwirionedd doedd hi ddim i fod gydag Aberystwyth yn edrych yn gyffyrddus trwy’r gem i gyd. Edrychwn ymlaen at groesawi’r Geltaidd yn ôl blwyddyn nesa, gyda’r gobaith o adennill y cwpan.”

Roedd hi’n ganlyniad siomedig i’r Gym Gym eleni, a oedd yn gobeithio ennill y gwpan am y pedwerydd tro yn olynol, ond byddai wedi bod yn anodd i guro’r Geltaidd, a chwaraeodd yn dda, ac oedd yn gwbl deilwng o’r fuddugoliaeth. Mae’n debyg bydd y garfan yn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf rŵan, gyda’r gobaith o ddod â’r gwpan yn ôl i Gaerdydd!

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php