Taf-Od

Y Cymru Premier i ddychwelyd ym mis Medi

Cymru Premier
Pencampwyr: Bydd Andy Morisson gallu arwain Cei Connah at ail deitl yn olynol? Tarddiad: Colin Ewart drwy Flickr)
Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn cadarnhau Medi 11 fel cychwyn y tymor

Gan Aled Biston | Pennaeth Cynnwys Cymraeg

Ar ôl misoedd o ansicrwydd cafwyd cadarnhad gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru bod Y Cymru Premier yn dychwelyd ar Fedi 11. Bydd gemau’r 12 tîm yn cael eu chwarae tu ôl i ddrysau caeedig hyd at fydd newidiadau swyddogol yng nghanllawiau Covid Llywodraeth Cymru.

Ond beth allen ni ddisgwyl yn y tymor i ddod? Yn sicr bydd tymor 2020/21 yn gystadleuol, gyda nifer o dimau gyda’u llygaid ar y bencampwriaeth. Cei Connah oedd enillwyr y gynghrair yn 2019/20, gan atal Y Seintiau Newydd rhag ennill eu nawfed teitl yn olynol. Bydd Y Seintiau yn benderfynol i adennill y teitl blwyddyn yma, ond ni fydd hi’n haws gyda thimoedd fel Cei Connah, Y Barri a’r Bala yn ceisio cipio hi hefyd.

Mae’r timoedd sydd yn obeithiol o ennill y bencampwriaeth eleni wedi cryfhau eu carfanau dros yr haf. Mae Cei Connah wedi arwyddo chwaraewr canol cae Aeron Edwards o’r Seintiau Newydd, symudiad gorau’r haf yn fy marn i. Canol y cae yw’r ardal gwanaf yn nhîm Cei Connah, felly bydd arwyddo Edwards yn cryfhau’r safle’n arwyddocaol ac yn cyfnerthu safle Cei Connah i ennill y bencampwriaeth am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae’r Seintiau Newydd wedi bod yn brysur dros yr haf hefyd, gan arwyddo Louis Robles a Leo Smith o’r Bala a Caernarfon. Cafodd Robles tymor gwych gyda’r Bala llynedd gan sgorio 11 gôl o’r asgell a helpu Bala cyrraedd y Gynghrair Europa. Mi wnaeth Smith serennu mewn tîm Caernarfon nad oedd wedi cyrraedd safleoedd Ewrop llynedd, gan sgorio 5 gôl a chreu 3. Bydd Robles yn ategu at goliau Ebbe, Draper a Cieślewicz, tra bydd Smith yn ceisio disodli goliau Edwards yng nghanol y cae.

Bu’r Barri a’r Bala hefyd wrthi yn arwyddo chwaraewyr newydd dros yr haf. Mae’r Barri wedi arwyddo Nathaniel Jervis, cyn-chwaraewyr Caerdydd a Chasnewydd, a fydd yn sicr yn gwarantu goliau ym Mharc Jenner eleni. Bydd Jervis, ynglŷn ag arwyddo David Cotterill am dymor arall, yn rhoi cyfle gwych i Barri cipio’r bencampwriaeth eleni. Mae Bala wedi arwyddo chwaraewr Cymru C, Alex Ramsay, o Gaernarfon, gôl-geidwad profiadol yn y gynghrair. Maen nhw hefyd wedi arwyddo Raul Correira er mwyn ceisio disodli goliau Robles llynedd, bydd Correira yn sicr yn fygythiad wrth ymosod eleni a bydd angen i amddiffynwyr fod yn ymwybodol o’i steil medrus.

Yn ogystal â’r cyffro ochr ucha’r gynghrair, bydd y frwydr i osgoi darostyngiad eleni yn gyffrous hefyd. Bydd Hwlffordd a Fflint yn benderfynol o osgoi disgyn syth nol i’r Cymru South a Cymru North, tra bydd Pen-y-bont ac Aberystwyth yn ceisio gwella ar eu perfformiadau tymor diwethaf a gorffen yn ochr uchaf y gynghrair.

Hwlffordd bydd y ffefrynnau i ddarostyngu o’r Cymru Premier eleni, gan mai Prifysgol Abertawe oedd pencampwyr y Cymru South, ond nad oeddent allu sicrhau trwydded haen 1 ar gyfer ei stadiwm, felly cafodd Hwlffordd ei ddyrchafu yn lle. Maen nhw wedi arwyddo Corey Shephard o Cambrian a Clydach, seren y tîm yn ei rediad i rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG yn 2018-19. Mae cynnyrch academi Abertawe, Alaric Jones, hefyd yn rhan o’r garfan a bydd yn ceisio sicrhau na fydd Hwlffordd yn dychwelyd syth nôl i’r Cymru South.

Bydd Fflint yn fwy ‘na hyderus i wneud yn dda eleni ar ôl arwyddo Nathan Craig o Gaernarfon. Mae’r amddiffynnwr chwith wedi sgorio 80 gôl mewn 200 gem i’r Cofis, ac mae ei gallu o giciau cosb mynd i fod yn allweddol i’r Fflint eleni. Er mai Prestatyn ennillod y gynghrair, roeddent hefyd yn aflwyddiannus wrth sicrhau trwydded haen 1, felly’r Fflint cafodd ei ddyrchafu.

Bydd y Cymru Premier eleni yn gaddo cyffro, drama, goliau a llawer mwy, mae gan y tymor yma botensial i fod y tymor mwyaf cyffrous yn hanes y gynghrair, gyda llawer o dimoedd yn gwthio i ennill y bencampwriaeth, a brwydr agos i osgoi llithro allan o’r gynghrair. Dwi’n siwr bod nifer yn ysu i weld cychwyn y gynhrair ar Fedi 11.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php