Taf-Od

Ydych chi’n gymwys am ad-daliad o’ch trwydded deledu?

A ydych chi'n gymwys am ad-daliad?: Mae rhai myfyrwyr yn gymwys. (Tarddiad: TV Licensing, drwy Flickr).

Ydych chi’n cynilo arian ar gyfer misoedd yr haf? Oes gennych drwydded deledu yn y brifysgol ac yn dychwelyd adref i gyfeiriad trwyddedig dros yr haf? Os felly, gallech chi dderbyn ad-daliad o hyd at £50.16 – cyfwerth â chwe thocyn sinema i fyfyriwr neu aelodaeth i gampfa am ddau fis.

Mae dros 120,000 o fyfyrwyr cofrestredig yng Nghymru a gallent fod yn colli ar gyfle i gael gafael ar arian gwerthfawr.

Cais am ad-daliad

Yn 2017, newidiodd Trwydded Teledu eu ffordd o gyfrifo er mwyn ei gwneud hi’n haws i gwsmeriaid wneud cais am ad-daliad. O ganlyniad, gall fyfyrwyr nawr wneud cais am ad-daliad ar gyfer unrhyw fisoedd llawn sydd yn weddill ar eu trwydded.

Cofiwch, os ydych yn parhau i fyw yn eich llety myfyrwyr dros yr haf ac yn parhau i wylio neu recordio’r teledu neu wylio rhaglenni’r BBC ar wasanaethau ar-alw ar unrhyw ddyfais, bydd rhaid ichi barhau i dalu eich ffi trwydded deledu’n llawn. Mae trwydded deledu lliw yn costio £154.50 am flwyddyn.

Gwneud cais ‘yn gyflym ac yn hawdd’

Dywedodd Helen Wild, llefarydd ar ran Trwyddedu Teledu yng Nghymru: ‘Mae gwneud cais am ad-daliad yn gyflym ac yn hawdd ac rydyn ni’n annog pob myfyriwr sy’n gymwys, neu eu rhieni, i gymryd mantais ohono.

Mae gwneud cais am ad-daliad yn broses hawdd a medrwch wneud hynny drwy wefan Trwyddedu Teledu neu dros y ffôn. Er mwyn trefnu ad-daliad neu i newid cyfeiriad, ewch i: www.tvlicensing.co.uk/studentinfo, neu ffoniwch Trwyddedu Teledu ar 0300 790 6042.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related

 

Latest

Stuff

none

• The United Kingdom has gone to the polls in its third general election in five years.

• Party leaders have been seen out and about casting their votes.

• Boris Johnson and Jeremy Corbyn cast their votes in London earlier this morning.

• BBC, Sky and ITV will release their exit poll at as soon as voting closes at 22:00

• Follow all of the latest updates by using #CSMGE2019 and by listening live to Xpress Radio and CUTV.


Gair Rhydd is a free weekly publication brought to you by the students of Cardiff University.
Contact us here.

css.php