Taf-Od

Ymateb byw: Cynhadledd y wasg, Cymru vs Sbaen

YN Y LLUN: Chwaraewyr Cymru yn ymarfer (Tarddiad: Llion Carbis)
Taf-od sy'n ymateb yn fyw o gynhadledd y wasg Ryan Giggs yn Stadiwm y Principality.

gan Llion Carbis

Mae cryn dipyn o gyffro a nerfusrwydd yn amgylchynu penderfyniad Cymdeithas pêl-droed Cymru i ddychwelyd i Stadiwm y Principality, y tro gyntaf y bydd pêl-droed rhyngwladol yn cael ei chwarae yn y Stadiwm am dros saith blwyddyn a hanner.

Ac, er gwaethaf y ffaith bod rhai cydrannau o gefnogwyr y tîm cenedlaethol yn elyniaethus i’r syniad o ddychwelyd i stadiwm fwyaf Cymru, mae’r gymdeithas bêl-droed yn obeithiol o ddenu torf fwy sylweddol i’r Principality. Yn gêm ddiwethaf Cymru, yn Stadiwm Dinas Caerdydd, cafwyd cynulleidfa o 25,657 wrth i Gymru drechu Gweriniaeth Iwerddon o 4-1. Y bwriad yw dyblu presenoldeb y dorf yn y gêm gyfeillgar yn erbyn Sbaen, nos yfory (Nos Iau), un o gewri pêl-droed rhyngwladol.

Ryan Giggs a Ashley Williams oedd yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb o siarad â’r wasg. Yn y gynhadledd, datgelodd Ryan Giggs ei fod yn croesawu’r her o frwydro yn erbyn un o wledydd fwyaf adnabyddus a safonol pêl-droed.

“Mae ganddynt [Sbaen] hyfforddwr newydd, ac roeddent yn dda iawn y mis diwethaf. Fe lwyddodd Sbaen i guro Lloegr, a sgorio chwe gôl yn erbyn Croatia, a gyrhaeddodd rownd derfynol Cwpan y Byd, felly roedd hynny’n arbennig iddynt. Mae’r gêm yn fawr, ac mae’n gyfle i chwarae yn erbyn rhai o’r chwaraewyr gorau yn y byd.”

Ategodd Ashley Williams arwyddocâd yr ornest yn erbyn Sbaen , a ychwanegodd bod Sbaen yn parhau i fod yn dîm rhagorol, er gwaethaf y newidiadau diweddar.

“Maent [Sbaen] yn edrych ychydig yn wahanol, ac yn wynebu cyfnod o drawsnewid, ond yn amlwg, maent yn dîm arbennig o dda, fel y dangosodd y gemau yn erbyn Lloegr a Croatia. Mae ganddynt chwaraewyr ardderchog, ac maent yn parhau i chwarae’r un arddull. Rydym yn bwriadu i weithredu ar ein syniadau, ac ein harddull, ond fe fydd yn gêm anodd, a her ddiddorol.”

Yn naturiol, wrth ystyried fod y gêm yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn gystadleuol, mae mwyafrif y ffocws wedi’i osod ar y gêm yn erbyn y Gwyddelod, ond cadarnhaodd Ryan Giggs bydd Gareth Bale yn absennol yn y gêm yn erbyn Sbaen, a bod ei ffocws cyfredol wedi’i seilio ar nos yfory.

“Mae Gareth Bale yn hynod amheus am yfory [ei argaeledd]. Nid yw’r anaf yn ddifrifol, ond rydym yn monitro’r sefyllfa, ac yn obeithiol fe fydd ar gael ar gyfer Dydd Mawrth [yn erbyn Iwerddon]. Ar hyn o bryd mae’n 50/50 petai fe fydd yn chwarae yn erbyn Iwerddon, nad ydym eisiau cymryd unrhyw risg. Os nad yw e’n chwarae, wel, dyna fe. Mae fy ffocws ar hyn o bryd, ar y gêm yn erbyn Sbaen.”

Cadarnhaodd Ashley Williams, capten Cymru, fod ei absenoldeb yn golled i Gymru, ond bydd modd ymdopi heb ei bresenoldeb ar y cae.

“Yn amlwg, mae’n golled [Bale], yn enwedig am ei fod y chwaraewr gorau, rydym o hyd eisiau iddo chwarae. Ond, mae’n cynnig cyfle i chwaraewyr eraill yn y garfan i gymryd ei le. Rydym yn croesi bysedd ei fod ar gael yn erbyn Iwerddon, ond petai ei fod yn absennol, bydd rhaid delio a’r sefyllfa.”

Fel y soniwyd eisoes, mae mwyafrif o’r trafodaethau ynghlwm a’r gêm wedi ffocysu ar benderfyniad cymdeithas pêl-droed Cymru i ddychwelyd i Stadiwm y Principlaity, ac roedd Giggs a Williams yn croesawu’r penderfyniad i ail-ymweld a phrif stadiwm Cymru. Soniodd hyfforddwr y tîm cenedlaethol y pwysigrwydd o gael y to ar gau.

“Fe fydd y to ar gau, a fy mhenderfyniad i, ydoedd. Dwi’n credu ei fod yn arbennig ac mae’n brofiad newydd i nifer o’r chwaraewyr. Mae’r stadiwm yn wych, yng nghanol y ddinas, ac mae golygfa yn arbennig o bob sedd. Rydym o hyd yn edrych ar y stadia, i weld ble yw’r lleoliad gorau i chwarae gemau. Rydym yn cymryd y broses fesul gem.”

Roedd Ashley Williams o’r un farn, a drafododd capten Cymru am ba mor drawiadol yw’r stadiwm.

“Mae’r stadiwm yn anhygoel, mae’n drawiadol wrth fynd allan [ar y cae]. Mae hi’n brofiad gwahanol pan fod y to ar gau. Mae rhai ohonom wedi chwarae fan hyn [Stadiwm y Principality], ond nid yw’r mwyafrif wedi chwarae, mae pawb yn ysu fod yn rhan o’r gêm nos yfory.”

Yn sicr, wrth agosáu at ddechrau’r gêm, mae’r cyffro yn dechrau helaethu, ac mae’r disgwylgarwch yn cynyddu. Ond, y cwestiwn sy’n weddill i’w hateb, a bydd Cymru yn fuddugoliaethus yn erbyn un o wledydd mwyaf adnabyddus pêl-droed? Amser a ddengys.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php