Taf-Od

Ymateb: Giggs yn cyhoeddi ei garfan i herio Sbaen ac Iwerddon

Taf-od sy'n ymateb i gyhoeddiad garfan Ryan Giggs.

gan Llion Carbis

Ers cymryd yr awenau fel hyfforddwr y tîm cenedlaethol, mae Ryan Giggs wedi diwygio arddull chwarae Cymru, gyda phwyslais teimladwy wedi’i roi ar ddatblygu chwaraewyr ifanc. O dan ei arweiniad fel hyfforddwr, mae Cymru yn chwarae arddull mwy ymosodol. Mae ffocws amlwg hefyd yn cael ei roi ar ddosbarthu cyfleoedd i chwaraewyr dibrofiad sy’n haeddu cyfle, fel mae’r garfan ddiweddara’ yn dangos.

Cyhoeddwyd carfan Cymru mewn cynhadledd i’r wasg yn Sain Ffagan, carfan a fydd yn herio Sbaen mewn gêm gyfeillgar, ac yna’n chwarae Gweriniaeth yr Iwerddon am yr eildro yng nghystadleuaeth Cynghrair y Cenhedloedd. Yn ystod y gynhadledd, ymatebodd Giggs yn hwyliog ac yn bwyllog i gwestiynau wrth edrych ymlaen at y gemau sydd ar y gorwel.

Stadiwm Dinas Caerdydd yn erbyn Stadiwm y Principality

Mae’r gêm agoriadol o’r ffenestr bêl-droed rhyngwladol wedi ennyn cryn dipyn o sylw, gyda’r trafodaethau wedi’u seilio ar benderfyniad cymdeithas pêl-droed Cymru i ddychwelyd i Stadiwm y Principality. Er ei bod hi’n adnabyddus fod nifer o gefnogwyr y tîm cenedlaethol yn wrthwynebus i’r syniad o ddychwelyd i stadiwm fwyaf Cymru, datgelodd Giggs ei fod e, a’r garfan, yn falch i ddychwelyd i stadiwm sydd mwy o faint.

“Rwy’n falch o gael dychwelyd i Stadiwm y Principality. Cyfle da ydyw i chwarae mewn stadiwm sydd fwy o faint, a thorf fwy. Mi fydd yn achlysur arbennig. Mae gen i sawl atgof da o chwarae yn y stadiwm.”

Viva Gareth Bale

Ynghŷd â’r pwyslais a roddwyd ar benderfyniad Cymru i ddychwelyd i stadiwm y Principality, roedd ffocws y wasg wedi’i anelu at y ffaith fod Gareth Bale o dan ystyriaeth i chwarae yn erbyn Sbaen yn y gêm gyfeillgar. Yn amlwg, fel un o brif sêr Real Madrid, mae’r posibilrwydd bydd Bale yn derbyn y cyfle i herio rhai o’i gyfoedion yn y clwb Sbeinig. Roedd Giggs yn gytûn a’r farn fod yr ornest yn cynnig cymhelliant ychwanegol i seren fwyaf adnabyddus y tîm cenedlaethol.

“Mae’r cymhelliant i chwaraewyr o hyd yn uchel, am gwpl o resymau, sef y cymhelliant sy’n deillio o gynrychioli dy wlad, a’r cymhelliant o chwarae yn Stadiwm y Principality. Yn amlwg, [oherwydd ei fod yn chwarae dros Real Madrid] mae cymhelliant ychwanegol i Gareth Bale.”

Dyfodol Ramsey

Er bod nifer yn cydnabod Gareth Bale fel wyneb y tîm cenedlaethol, mae Aaron Ramsey wedi chwarae rôl annatod yn natblygiad Cymru, ac er mai ef yw un o chwaraewyr mwyaf profiadol Arsenal, mae ansicrwydd helaeth yn llygru ei ddyfodol gyda’r clwb o ogledd Llundain. Nid oedd Giggs yn credu bod yr anghydfod cytundebol yn effeithio ar ei berfformiadau, a datgelodd yr hyfforddwr fod gan Ramsey ddigon o dalent i ddisgleirio.

“Mae Ramsey yn chwaraewr da, sy’n medru chwarae mewn unrhyw gynghrair yn y byd. Fy nghyngor i yw ei fod yn canolbwyntio ar Arsenal ac arnom ni [Cymru], ond mae ganddo’r gallu i chwarae unrhyw le”

Ampadu, y seren nesaf?

Fel y sonnir yn flaenorol, o dan arweiniad Giggs, mae chwaraewyr ifanc wedi derbyn cyfleodd amhrisiadwy ar lwyfan rhyngwladol. Yn ystod y cyfnod diwethaf o bêl-droed rhyngwladol, un enw oedd wedi dominyddu’r penawdau gydag ymddangosiad cofiadwy yn erbyn Iwerddon, oedd Ethan Ampadu. Mae’r gŵr ifanc – sydd ond newydd droi yn 18 – wedi ennill canmoliaeth am ei aeddfedrwydd a’i allu eithriadol. Ac er nad yw Ampadu wedi ymddangos i’w glwb, Chelsea, y tymor yma, mae Giggs yn hapus gyda’i ymdrechion, ac mae’n ymwybodol o fawredd y dasg sy’n ei wynebu gyda’r clwb o Lundain.

“Mae Ampadu wedi bod yn chwarae dros Chelsea, yn y grwpiau ifancach. Felly, mae’n chwarae gemau, ond nid i’r garfan gyntaf. Dyna sy’n anodd gyda’r clybiau mawr, y dewis yw aros neu i adael ar fenthyg. Mae her ganddo i gyrraedd tîm Chelsea, oherwydd pa mor dda mae ei glwb yn chwarae.”

Heb os, cyfnod hynod gyffrous ydyw i bêl-droed yng Nghymru, ac mae’r gemau sydd ar y gweill yn dynodi cyfle i weld datblygiad y garfan o dan hyfforddiant Ryan Giggs. Gall y gemau brofi i fod yn dyngedfennol yn esblygiad y tîm, wrth gynyddu ein gobeithion o lwyddiant yng Nghynghrair y Cenhedloedd.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php