Taf-Od

Ymdrochwch yn Ysbryd y Brifysgol

Yn yr erthygl yma, cewch yr holl fanylion sydd eu hangen arnoch i wybod beth yw beth.
Yn yr erthygl yma, cewch yr holl fanylion sydd eu hangen arnoch i wybod beth yw beth o ran cyfleoedd i las fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

gan Tomos Evans

Gyda blwyddyn arall o fwrlwm y brifddinas yn ei glas ddyddiau, bydd bywyd cymdeithasol Cymraeg y brifysgol yn ei hanterth unwaith eto. Mae’r holl gyfleoedd sy’n wynebu myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn gallu bod yn llethol, ond peidiwch â phoeni! Yn yr erthygl yma, cewch yr holl fanylion sydd eu hangen arnoch i wybod beth yw beth.

Y Gym Gym

Y Gymdeithas Gymraeg, neu’r Gym Gym, yw cymdeithas Gymraeg fwyaf Caerdydd gyda’n agos i 200 o aelodau. Bob blwyddyn cewch chi’r cyfle i fynychu’r ddawns rhyng-gol, Eisteddfod rhyng-gol a thaith y Gym Gym i Iwerddon neu’r Alban. Mae crôls y Gym Gym, gan gynnwys y ‘crôl teulu’ a’r ‘crôl cymeriadau’ yn adnabyddus drwy’r ddinas gyfan am eu gwisgoedd lliwgar a byddai un neu ddau heb os yn medru bachu Sash Huw Fash, mae’n siŵr. Daw’r flwyddyn i ben gydag un o uchafbwyntiau’r calendr Cymraeg sef Wythnos y Gym Gym sy’n cynnwys sawl crôl megis y ‘crôl cnau’ a ‘crôl Canton’. Felly, os mai noson mas fyth-gofiadwy sy’n apelio, y Gym Gym yw’r lle i chi!

Cymdeithas Iolo

Mae Cymdeithas Iolo yn gymdeithas sy’n hybu ac annog diwylliant Cymraeg a Chymreig drwy gynnal digwyddiadau megis ymweliadau â’r theatr a sgyrsiau gyda siaradwyr gwadd. Mae digwyddiadau’r gymdeithas yn apelio at siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith gan annog mwy o bobl i fynd ati i ddysgu’r iaith. Un o uchafbwyntiau blynyddol y gymdeithas yw’r Stomp farddonol a gaiff ei threfnu ar y cyd gydag Ysgol y Gymraeg. Hyd yn oed os nad yw barddoniaeth yn mynd â’ch bryd, yn sicr mae’n noson llawn hwyl ac adloniant sy’n siŵr o’ch diddanu. Felly, os mae Iolo yn apelio rhaid ymuno!

Aelwyd y Waunddyfal

Aelwyd y Waunddyfal yw Aelwyd leol yr Urdd yn Cathays. Cewch y cyfle i berfformio yng nghyngerdd Nadolig y côr yn ogystal â chystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Llynedd, gwnaeth yr Aelwyd ennill yng nghystadlaethau’r côr bechgyn a’r côr merched ond trydydd oedd hi am fod yn y côr SATB (cam o’r radd flaenaf!) Felly, os oes gennych gân i’w chanu, ymunwch yn y gân ac ymunwch ag Aelwyd y Waunddyfal.

CMCC

Ar ôl iddo gael ei sefydlu’n llawn y llynedd, mae Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd wedi rhoi’r cyfle i bobl sydd â diddordeb yn y cyfryngau i ddatblygu sgiliau allweddol a ‘joio hefyd! Mae bellach gan bob adran o Gyfryngau Myfyrwyr Caerdydd adran Gymraeg; Taf-od yn Gair Rhydd, Clebar yn Quench (cylchgrawn y brifysgol), Xpress Radio a CUTV (sianel deledu’r brifysgol). Bob blwyddyn mae gan gyfranwyr CMCC y cyfle i ennill gwobr yng ngwobrau Cyfryngau Myfyrwyr Caerdydd sy’n digwydd yn yr haf. Felly os ydych chi am roi ben i bapur, neu air i gamera yna croeso i CMCC!

Cangen Caerdydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithredu ar waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a sefydlwyd yn 2011. Maent yn gyswllt uniongyrchol â’r myfyrwyr o fewn y brifysgol ac yn rhan annatod o unrhyw ddatblygiadau i’r cyfleoedd cyfrwng-Cymraeg. Mae’r Coleg hefyd yn allweddol i ddatblygiad darpariaeth academaidd cyfrwng-Cymraeg o fewn y brifysgol. Bob blwyddyn, mae’r gangen yn trefnu noson ‘Pizza a Pheint’ sy’n gyfle i holl fyfyrwyr y brifysgol ddod i adnabod swyddogion y coleg. Heb os, mae’r gangen yn rhan bwysig iawn o’ch coeden academaidd a chymdeithasol.

Clwb y Mynydd Bychan

Bwriad Clwb y Mynydd Bychan yw i roi’r cyfle i fyfyrwyr gofal iechyd gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae digwyddiadau’n cynnwys sesiynau adolygu, sesiynau â siaradwyr gwadd a digwyddiadau cymdeithasol. Mae yna gyfleoedd hefyd i wirfoddoli gyda’r clwb. Felly os mai gofal iechyd yw’ch pwnc, gofalwch eich bod yn ymuno â Chlwb y Mynydd Bychan.

Gobeithio’n wir eich bod yn fwy cyfarwydd â’r amrywiol gyfleoedd sydd yma ar eich cyfer o ddarllen yr erthygl hon. Yn syml, cofleidiwch bob cyfle ac ewch ati i ymdrochi yn ysbryd y brifysgol.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php