Taf-Od

Ymgyrch ‘Het i Helpu’ Urdd Gobaith Cymru

Tarddiad: Urdd Ynys Mon (drwy flickr)
Mae mudiad yr Urdd wedi lansio ymgyrch 'het i helpu' eleni, Annell Dyfri sydd yn edrych ar yr ymgurch a sut allwn ni gyfrannu.

Gan Annell Dyfri | Golygydd Taf-od

Mudiad a sefydlwyd yn 1922 gan Syr Ifan ab Owen Edwards yw’r Urdd, mudiad sydd wedi bod yn rhan greiddiol o ddatblygiad y Gymraeg ymysg plant a phobl ifanc wrth eu hysbrydoli a’u hannog i fyw, cymdeithasu a chystadlu drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Gyda’r mudiad yn cynnal llu o weithgareddau yn flynyddol – o gystadlaethau chwaraeon cenedlaethol a lleol i’r eisteddfod fawreddog sy’n rhoi llwyfan i blant a phobl ifanc Cymru arddangos eu doniau perfformio a chreadigol drwy gyfrwng y Gymraeg – mae ein dyled yn fawr iddo. Wrth gwrs, fel yn achos cymaint o fudiadau a chyrff cyhoeddus eraill, mae’r Urdd wedi dioddef yn fawr yn sgil yr aflwydd diweddar gan golli tua hanner ei weithlu yn ystod yn chwe mis diwethaf.

 

Bu’n rhaid cau’r tri gwersyll yng Nglan Llyn, Llangrannog a Chaerdydd dros dro gan hefyd ohirio’r eisteddfod a’r holl weithgarwch a bwrlwm cymunedol yn enw’r Urdd ar draws Cymru. Yn amlwg, mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar sefyllfa ariannol y mudiad ac mae angen help y gymuned fwy nag erioed ar yr Urdd er mwyn sicrhau ei bod yn goroesi ac yn parhau i ysbrydoli a hyrwyddo’r Gymraeg ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mewn datganiad diweddar i’r wasg, nododd Siân Lewis, y Prif Weithdredwr, ‘ein bod wedi ein taro’n galed gan effeithiau’r pandemig ac yn rhagweld bod cyfnod anodd o’n blaenau’.

 

Fel modd o geisio annog a hyrwyddo gwaith yr Urdd ac i godi arian i’r mudiad yn ystod y cyfnod yma, mae’r Urdd wedi sefydlu ymgyrch ‘Het i Helpu’ lle mae modd i unrhyw un fynd ati i brynu het aeafol o wefan yr Urdd am £15. Bydd cyfraniad o’r swm yna’n mynd at y mudiad er mwyn sicrhau ei ddyfodol.

 

Mewn datganiad i’r wasg, nododd yr Urdd  fod ‘yr ymgyrch ‘Het i Helpu’ yn bwriadu troi Cymru yn goch, gwyn a gwyrdd y gaeaf hwn ac yn gyfle i bobl ddangos eu cefnogaeth i’r mudiad yn ystod y cyfnod heriol yma. Mae nifer cyfyngedig o’r hetiau ar gael i’w prynu am £15 ac eisoes wedi derbyn croeso cynnes gan rai o gefnogwyr amlycaf yr Urdd’.

 

Ychwanegodd ‘Rydym ni’n galw ar y rheiny sy’n medru fforddio gwneud, i gefnogi’n hymgyrch ‘Het i Helpu’ y gaeaf hwn, ac i ddangos cefnogaeth i’r Urdd ac i Gymru drwy wisgo’n hetiau coch, gwyn a gwyrdd. Rydym fel mudiad yn parhau i roi ein haelodau gyntaf ac i flaenoriaethu ein gwaith gydag ieuenctid Cymru’.

 

Gyda’r sefyllfa yn un heriol dros ben, bu’n rhaid i’r Urdd feddwl am ddulliau gwahanol o weithredu eleni. Fel y nododd Sian Lewis, ‘mae’r Urdd wedi addasu i’r ‘normal newydd’, wedi arall gyfeirio ein gwasanaethau ble’n bosib i gynnig gweithgareddau rhithiol a chymunedol ac rydym yn hyderus y down ni drwyddi gyda’n gilydd.’

 

Bu dylanwad Yr Urdd yn drwm ar genedlaethau o Gymry, o Fôn i Fynwy. Mae cymaint ohonom wedi cael budd o’r gweithgareddau a drefnwyd gan yr Urdd. Mae cymaint ohonom wedi gwneud ffrindiau newydd ac wedi cael cyfle i fwynhau cymaint o brofiadau amrywiol yn enw’r Urdd. Bellach, gyda’r mudiad yn mynd trwy gyfnod anodd, mae’n amser i ni roi ychydig yn ôl i’r Urdd. Ewch ati, felly, i brynu eich het goch, gwyn a gwyrdd gan ei gwisgo â balchder y gaeaf hwn!

Mae’r hetiau ar werth ar y wefan: www.urdd.cymru/het.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php