Taf-Od

Yr Americanwyr sy’n dysgu Cymraeg

Darrell Owens, with his wife and daughter. Source: Darrell Owens

gan Tomos Evans

Ers i Geordan Burress ddod i Gymru i ymweld â chartref yr iaith y mae hi wedi dysgu, mae ei stori wedi ennyn tipyn o sylw yn y cyfryngau.  Bu Gair Rhydd yn siarad gyda rhai pobl eraill sydd, fel Geordan, yn byw yn America a sydd wedi mynd ati i ddysgu’r Gymraeg.

Mae Darrell Owens yn byw yn San Antonio, Texas.  Dywedodd wrth Gair Rhydd: ‘Dw i’n dechrau dysgu Cymraeg achos mae’r iaith yn helpu mi i ddarganfod fy ngwreiddiau.’  Ychwanegodd: ‘Dw i’n mwynhau’r rhythm, y seiniau, y diwylliant o Gymru.  Dw i’n gweld fy hun yng Nghymru’.

Er fod pobl yn anghrediniol i ddechrau, dyweda Darrell fod yr ymateb wedi bod yn gadarnhaol.  ‘Ar ôl i pobl ddallt y “pam”, maen nhw’n chwilfrydig’, meddai.  ‘Rŵan, mae fy mam wedi dechrau dysgu efo fi’.

Ond, sut yn union mae mynd ati i ddysgu’r Gymraeg yn America?  ‘Dw i’n gwrando ar Say Something in Welsh ac yn defnyddio Duolingo, ond dw i ddim yn siarad eto’, meddai.  ‘Dydy fy mam ddim yn dysgu’n gyflym, ond dyn ni’n ymarfer siarad ychydig.  Twitter yw fy nghyfle gorau’.

Dyweda Darrell mae’r nod yw i fod yn rhugl yn y Gymraeg.  ‘Dw i’n mynd i Gymru ym mis Medi, rhaid i mi fod yn ddigon rhugl erbyn yr amser ‘na’, meddai.  ‘Mewn amser, liciwn i addysgu’r Gymraeg i fy merch.  Mae hi’n licio Yws Gwynedd a Swnami yn barod’.

Mae Meredith Rose wedi penderfynu dysgu Cymraeg. Tarddiad: Hooton Images

Un arall o America sydd wrthi’n dysgu iaith y nefoedd yw Meredith Rose.  Mae Meredith yn awdur o Austin, Texas.  Dywedodd wrth Gair Rhydd: ‘Roedd fy hen hen daid a nain yn Gymreig a dw i’n falch o fy nhreftadaeth Cymreig.  Roedd fy mam yn deud i mi bod Cymraeg yn hardd fel cerddoriaeth.  Felly, roeddwn i eisiau dysgu Cymraeg ers fy mhlentyndod’.

Y peth y mae Meredith yn mwynhau fwyaf am y Gymraeg yw sŵn yr iaith.  Meddai, ‘Mae hi’n felodig iawn a mae hi’n gallu bod yn ysgafn neu’n bwerus.  Dw i’n arbennig yn hoffi sut mae’r Gymraeg wedi goroesi er gwaethaf llawer o ymdrechion i’w hatal’.

Mae Meredith wedi mynd ati i ddysgu’r Gymraeg gyda ffrind sy’n rhoi’r cyfle iddynt ymarfer gyda’i gilydd.  ‘Hefyd, dw i’n gwneud pethau fel hyn neu ysgrifennu negeseuon yn Gymraeg i fy ffrindiau Cymraeg ar-lein’, ychwanegodd.  ‘Ond mae angen imi sgwrsio mwy [yn y Gymraeg] achos dydw i ddim yn hyderus iawn, a mae rhaid imi gofio mwy o eirfa’.

Yn y pendraw, hoffai Meredith ‘siarad yn Gymraeg tra’n ymweld â Chymru’.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php