Clebar

Nadolig Newydd

Gan Indigo Jones
Symud i Brifysgol yn gam eithaf mawr yn ein bywydau...

Category - Clebar

Clebar

Tafliad Nôl: Tyfu i fyny yn y De

Gan Daniel Greenway
Os wnaethoch astudio Cymraeg fel Safon Uwch, mae’n debyg iawn y byddech wedi dod ar draws y bardd Ifor ap Glyn. Disgrifir yn ei gerdd...

Clebar

Taith o amgylch y De

Gan Rhodri Davies
Ni’n lwcus bois! Ni’n byw mewn uffern o ddinas sydd a hen ddigon i’w wneud. Anodd iawn yw diflasu a’r brifddinas arbennig yma. Er dyw...

Clebar

Pump cam i’ch ystafell ddelfrydol

Gan Rhiannon James
Mae eich ystafell yn bwysig i’ch profiad o Brifysgol er gall ymddangos yn ddistadl mae fe yn gartref o gartref, felly mae’n bwysig...

Clebar

Sgwrs gyda’r GymGym

Gan Daniel O’Callaghan
Dyma gymdeithas sydd, heb os, yn denu’r siaradwyr Cymraeg sy’n astudio yng Nghaerdydd. Gyda chymdeithasau tebyg yn bresennol...

Clebar

Marchnata Meghan

Yn Orffennaf  eleni, fe welwn ni’r cyhoeddiad oedd Meghan Markle yn golygu rhifyn arbennig o Vogue. Dechreuodd y cyhoeddiad yma nifer o drafodaethau gan...

Clebar

Tafliad nôl: Teledu

Wrth edrych nôl at ein plentyndod, un o’r prif bethau sy’n sefyll allan yw gwylio ein hoff rhaglennu Cymraeg ar S4C yn ystod amser cinio yn yr ysgol. O...

Clebar

Beth yw’r CMCC a sut i gymryd rhan

Blwyddyn newydd yn golygu pennaeth newydd i’r Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd. Dyma Llion Carbis, y pennaeth newydd i esbonio pa gyfleoedd gallwch chi...

css.php