Tag - cymraeg

Clebar

Cwrs ôl-raddedig vs Swydd

Mae dewis eich dyfodol yn anodd yn enwedig wrth i chi gadael Prifysgol. Mae dau o ein cyfranwyr yn ddadl beth yw’r opsiwn gorau, swydd neu gwrs...

Clebar

Dydd San Ffolant yng Nghaerdydd

Gan Siân Jones

Mae Dydd San Ffolant yn ddiwrnod hudol, diwrnod i ddathlu cariad rhwng partneriaid, aelodau teulu a ffrindiau ehangach. Mae’r diwrnod yn...

Clebar

Nadolig yng Nghaerdydd

Gan Niamh Goodwin-Thomas
Mae o’n glawio a gwyntog ac felly rydym yn gwybod bod y Gaeaf gwir  wedi cyrraedd, ond be mae ‘na i’w neud yng Nghaerdydd...

Clebar

Nadolig Newydd

Gan Indigo Jones
Symud i Brifysgol yn gam eithaf mawr yn ein bywydau ac yn gallu bod yn anodd iawn i rai yn enwedig wrth i ni agosâi at wyliau fel Nadolig...

Clebar

A-Y o slang Cymraeg

Gan Jacob Morris
Fel y dywed Dafydd Iwan un tro ‘Mae’r wlad hon yn eiddo iti a mi’ o’r De i’r Gogledd ac o Fôn i Fynwy mae Cymru’n frith o...

Clebar

Diolch byth am gymdeithasau

Gan Elen Lois Jones
 
Heb os nac oni bai, roedd dod i’r brifysgol yn codi braw arnaf. Roeddwn i’n pryderu am bopeth ac yn gwneud problem allan o ddim...

Clebar

Y Synau Gorau o Ŵyl Sŵn 19/10/19

Gan Gwern Ab Arwel

Tra bod gwyliau cerddoriaeth yr haf bellach yn ddim ond atgofion, mae Gŵyl Sŵn yn mynd ar ei liwt ei hun a chynnal gwledd o...

css.php