Tag - Prifysgol

Clebar

Cwrs ôl-raddedig vs Swydd

Mae dewis eich dyfodol yn anodd yn enwedig wrth i chi gadael Prifysgol. Mae dau o ein cyfranwyr yn ddadl beth yw’r opsiwn gorau, swydd neu gwrs...

Clebar

Nadolig yng Nghaerdydd

Gan Niamh Goodwin-Thomas
Mae o’n glawio a gwyntog ac felly rydym yn gwybod bod y Gaeaf gwir  wedi cyrraedd, ond be mae ‘na i’w neud yng Nghaerdydd...

Clebar

A-Y o slang Cymraeg

Gan Jacob Morris
Fel y dywed Dafydd Iwan un tro ‘Mae’r wlad hon yn eiddo iti a mi’ o’r De i’r Gogledd ac o Fôn i Fynwy mae Cymru’n frith o...

Clebar

Diolch byth am gymdeithasau

Gan Elen Lois Jones
 
Heb os nac oni bai, roedd dod i’r brifysgol yn codi braw arnaf. Roeddwn i’n pryderu am bopeth ac yn gwneud problem allan o ddim...

Clebar

Tafliad Nôl: Tyfu i fyny yn y De

Gan Daniel Greenway
Os wnaethoch astudio Cymraeg fel Safon Uwch, mae’n debyg iawn y byddech wedi dod ar draws y bardd Ifor ap Glyn. Disgrifir yn ei gerdd...

Clebar

Pump cam i’ch ystafell ddelfrydol

Gan Rhiannon James
Mae eich ystafell yn bwysig i’ch profiad o Brifysgol er gall ymddangos yn ddistadl mae fe yn gartref o gartref, felly mae’n bwysig...

Clebar

Sgwrs gyda’r GymGym

Gan Daniel O’Callaghan
Dyma gymdeithas sydd, heb os, yn denu’r siaradwyr Cymraeg sy’n astudio yng Nghaerdydd. Gyda chymdeithasau tebyg yn bresennol...

css.php