About

Xpress Radio was founded in 1996 and makes up part of Cardiff Student Media, alongside gair rhydd, Quench magazine and Cardiff Union TV.

You can listen to us online via the listen live player! We also broadcast throughout the Students’ Union.

Xpress Radio is a radio station run by students, for students. All of the controllers are volunteering students, and the current Station Managers are Cardiff University student Meg Sharma

For a full list of contact emails, head to the Contact page.

This is Xpress Radio.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cafodd Xpress Radio ei greu yn 1996 ac mae’n rhan o Gyfryngau Myfyrwyr Caerdydd. Mae’n un o bedwar gwasanaeth, gerllaw Gair Rhydd, Cylchgrawn Quench a Cardiff Union TV.

Gallwch wrando arnom yn fyw ar-lein drwy’r wefan! Rydym hefyd yn darlledu drwy’r Undeb Myfyrwyr.

Mae Xpress Radio yn orsaf sy’n cael ei redeg gan fyfyrwyr i fyfyrwyr. Mae’r rheolwyr i gyd yn fyfyrwyr gwirfoddol o Brifysgol Caerdydd ac y prif reolwyr yw Meg Sharma

Am restr lawn o negeseuon e-bost cyswllt, ewch i’r Contact page.

Hwn yw Xpress Radio.

Now on Xpress

  • CRAC Y WAWR.Wednesday, 07:30 -10:00

Coming Up

  • MUSIC FOR THE STAGE.Wednesday, 10:00-11:00

Text STUDIO followed by your message to 82010.

Tweet @xpressradio.

css.php