Clebar

ADOLYGIAD: Fflam – Y ddrama newydd sy’n chwarae â thân.

Geiriau gan: Dafydd Orritt.

Llun gan: Vox Pictures.

Yn seiliedig ar stori wreiddiol gan Gwenno Hughes a sgriptiau wedi eu hysgrifennu gan Pip Broughton a Catrin Evans. Mae’r gyfres Fflam yn cynnig ffordd newydd o wylio dramâu drwy’r Gymraeg gyda’r holl gyfres ar gael fel bocs set i’w wylio yn syth ar S4C Clic. Ffordd newydd, modern sydd yn galluogi’r cyhoedd i wylio’r gyfres gyfan bennod ar ôl pennod; rhywbeth mae llawer iawn ohonom wedi bod yn eu gwneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf!

Mae’r ddrama FFLAM yn dilyn stori Noni sy’n cael ei chwarae gan Gwyneth Keyworth sydd wedi serennu yn y gyfres Game of Thrones a Black Mirror a’i gŵr Denzi (Memet Ali Alabora) wrth iddyn nhw greu bywyd newydd gyda’i gilydd yng Nghaerdydd. Mae eu bywyd yn llawn gobaith wrth iddynt atgyweirio eu fferm fechan. Ond mae’r gorffennol, galar, cariad, a chynnal tân ar hen aelwyd yn peryglu dyfodol Noni gyda Denzi.

Mae ffrind gorau Noni, sef Malan (Mali Ann Rees) a’i gwraig Ekin (Pinar Ogun) – chwaer Deniz hefyd yn edych ymlaen at y dyfodol wrth i Deniz gytuno i helpu gwireddu eu breuddwyd o gael plentyn trwy fod yn rhoddwr iddynt.

Er bod bywyd yn braf i’r cymeriadau, gyda chaffi byrlymus a dyfodol disglair o’u blaenau. Mae’r cyfan yn cael ei fygwth gan gymeriad Bedwyr (Richard Harrington) wrth iddo amharu ar fywyd Noni ac atgyfodi ysbryd ei gŵr, Tim a fu farw mewn tân erchyll.

Mae Noni yn cael ei amsugno i ysbryd Bedwyr wrth i alar y gorffennol effeithio ar ei ymddygiad a’i pherthnasau yn y presennol. A fydd Denzi yn amau fod ei wraig yn ei dwyllo?

Mae’r ddrama yn parhau am 6 pennod 30 munud o hyd, gyda phob pennod yn datblygu’r plot rhwng Noni a Bedwyr, a Denzi a’i chwaer.

Drama ddwyieithog ydyw, rhwng y Gymraeg a Thwrceg. Mae’n braf gweld S4C yn cynnig llwyfan cenedlaethol i ieithoedd a diwylliannau eraill yn ogystal ag actorion sy’n dysgu’r iaith Gymraeg.

Dywed Gareth Smith (Wales Arts) bod Fflam yn arddangos dylanwad y sioeau hyn yn eu hadeiladwaith a’u tôn ond mae hefyd yn cynnig rhywbeth gwahanol i’r rhaglenni dwyieithog. Mae’n cynnig sawl elfen gyfarwydd gyda blas unigryw ei hun medd, cyn ychwanegu fod cymeriad Noni yn un amheus ac anianol – yn wahanol i’r prif gymeriadau ystrydebol sy fel arfer yn poblogi straeon fel hyn.

Dywed Gwenllian Gravelle, comisiynydd cynnwys drama S4C fod Fflam yn gynhyrchiad cyffrous gyda stori wefreiddiol, actorion anhygoel a sgript afaelgar – mae’n wych gweld drama Gymraeg safonol yn cael ei greu unwaith eto.

Beth fydd tynged Noni felly?

Mae  pennod olaf o’r gyfres yn cael ei ddarlledu Nos Fawrth 16eg am 9yh ar S4C, neu mae modd gwylio’r gyfres yn llawn ar S4C Clic neu Iplayer wan.  

css.php