Clebar

Adolygiad Twrw: Yr Eira / Y Cledrau / Yr Oria

Lluniau gan: Nadine Ballantyne

YSGRIFENNWYD GAN: ALED HUW RUSSELL

Yn dilyn haf hir o weithio, mynd i gigs a sesho, mae’r teimlad o fod nôl lawr yn y ddinas fawr i wneud union yr un peth, er ar ochr arall y wlad, yn un croesawgar. Gyda Clwb Ifor Bach yn cynnal pedwar gig Twrw dros yr un faint o wythnosau, does dim di yg cerddoriaeth i fwydo Cymry llwglyd Caerdydd. Nos Wener oedd tro Yr Oria, Y Cledrau ac Yr Eira i’n swyno. Yr Oria oedd gyntaf, band weddol newydd o Flaenau Ffestiniog yn cynnwys Gerwyn Murray, basydd un o fandiau mwyaf y sîn, Sŵnami. Fel rhywun sy’n anghyfarwydd gyda’u gwaith, clywais adleisiau o Yr Eira yn ogystal â Calfari yn eu cerddoriaeth. Yn sicr, bydd rhaid i mi wrando arnynt ymhellach i ddatblygu barn cadarn arnynt a gobeithiaf y byddan nhw’n cynnig rhywbeth gwahanol i’r sîn.

Y Cledrau, o’r Bala, oedd yr ail fand ymlaen. Gan ystyried pa mor fuan yn y noson oedd eu set, roedd yna dorf trawiadol wedi ymgynnull i’w gweld. Maen nhw wedi bod yn byrlymu o dan yr arwyneb am rhai blynyddoedd nawr, ac mae yna agwedd hynod adfywiol ac adloniannol am y band. Braf oedd cael clywed un o fy efrynnau, ‘Ail-Ailadrodd’, yn ogystal â chaneuon newydd o’u albym sydd i ddod, Peiriant Ateb. Gyda’r band yn cynnwys dau fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd, Alun ac Ifan, dwi’n edrych ymlaen yn fawr i Ifan ddod a’i glust am gerddoriaeth a’i ddawn am falu awyr i’n sioe ar Xpress Radio wyddyn yma. Ucha wynt personol (yn ogystal â gweld Alun yn gwisgo trwsus PJ tartan ar y llwyfan) oedd clywed ‘Cam Wrth Ddi as Gam’, un o’r caneuon gorau ar 5, albwm cydweithredol I KA CHING.

Yn cau’r noson oedd y pedwarawd o Fangor, Yr Eira. Ar ôl camu allan o gysgodion y sîn i ddod yn un o’i fandiau mwyaf, mae Yr Eira wedi cael blwyddyn anferthol. Yn dilyn fy nghyfweliad gyda’r band prin wyth mis yn ôl yng Nghlwb Ifor Bach, maent wedi rhyddhau eu albwm cyntaf, Toddi, yn ogystal â haf prysur o chwarae Gig y Pa liwn, Maes B a Llwyfan y Maes. Os dwi’n co o’n gywir – agorwyd gyda

‘Dros Y Bont’ neu ‘Gadael Am Yr Haf’ (sori, dwi’n beio’r Red Stripe). Teimlais fy haf yn cael ei gladdu gan ganeuon megis ‘Rings Around Your Eyes’ a ‘F niau Anweledig’ o’u halbwm newydd, trac sain fy haf i. Diddorol hefyd oedd gweld y basydd Trystan yn cyfnewid ei gitar fas hefo Ifan ar gyfer ‘Gweld Y Gwir’, fy honiad i ydy mai cân Trystan ydy hi, ac un dda ydy hi hefyd. Gyda dim ond ychydig o anogaeth gan y dorf, ehangodd prif leisydd Yr Eira, Lewys Wyn eu set gyda datganiad byrfyfyr o ‘Elin’, clasur o’u dyddiau cynnar sy’n sicr o yrru’r dorf yn wyllt. Caewyd y noson gyda ‘Suddo’, gan osod y bar i’r tair noson arall sydd i’w dilyn dros y mis nesaf yn Clwb.

 

Lluniau gan: Nadine Ballantyne
css.php