Clebar

I’m a Celebrity… Gad imi Ddianc Rhag Gogledd Cymru!

Nid yw eleni’n flwyddyn arferol, ac rydym ni wedi dod i arfer â llawer o newidiadau. Newid arall sydd i ddod yw lleoliad y rhaglen adnabyddus ‘I’m a Celebrity… Get Met Out of Here!’ ar sianel ITV, a fydd yn cael ei ffilmio yng Nghastell Gwrych, Abergele eleni.

Dyma fydd 20fed gyfres y rhaglen, ac mae gwylwyr ar bigau’r drain eisiau gwybod sut fydd criw ITV yn penderfynu creu’r rhaglen gyda’r set newydd. Mi fydd y rhaglen yn symud o’r jwngl adnabyddus yn Awstralia i Gastell Gwrych yng Ngogledd Cymru. Mae’r symudiad yn newid mawr sy’n sicr o hollti barn. Fodd bynnag, rwy’n bersonol yn edrych ymlaen at weld beth sydd gan y gyfres yma i gynnig!

Y Lleoliad

Mae’r lleoliad newydd yn creu cyfle gwych i arddangos harddwch ardal Abergele. Mae Castell Gwrych yn gastell o’r 19eg ganrif ac mae’r set wedi ei gwasgaru dros 250 erw o dir a gerddi. Felly, gallwn ddisgwyl digon o amrywiaeth a saethiadau hardd ar ein sgriniau. Gyda lleoliad mor ddiddorol, falle na fydd yr enwogion eisiau gadael! Felly, tybed a fydden ni’n clywed yr ymadrodd ‘Get me out of here!’ gan enwogion y gyfres eleni ai peidio? 

Mae’n debygol fydd pobl yn rhoi mwy o sylw i Gymru yn gyffredinol yn ogystal ag Abergele, yn dilyn y rhaglen. Mae’r rhaglen hefyd wedi cael cadarnhad y bydd ffilmio’n cael parhau, er y ffaith bod Sir Conwy ar hyn o bryd yn gorfod dilyn cyfyngiadau cyfnod clo lleol.

A Fydd yr Hiwmor i Bawb?

Mae rhai yn poeni y bydd gormod o ystrydebau am y Cymry a chwerthin am ein pennau. Ar gyfryngau cymdeithasol, mae trigolion Abergele wedi bod yn rhoi cyngor i gynhyrchwyr ITV gan nodi nad ydyn nhw eisiau gweld jôcs annoniol am ddefaid neu am ynganu enwau llefydd Cymraeg yn ymddangos ar y sioe.

Wedi dweud hynny, rwy’n credu bod y jôc fawr sef 2020 wedi rhoi digon o ddefnydd i’r cyflwynwyr, Ant and Dec, ar gyfer y gyfres eleni (o leiaf). Felly rwy’n gobeithio bydd digon o hiwmor y gall bawb fwynhau yn y gyfres eleni, rhywbeth sydd angen arnom yn ystod y cyfnod hwn yn arbennig. Hefyd, pwy a ŵyr, falle fydd hyd yn oed cyfle i’r enwogion ddysgu ambell air Cymraeg neu ychydig am ein diwylliant fel Cymry!

Mae’r cynhyrchwyr yn dal i gadw enwau’r cystadleuwyr o dan eu het a does dim modd dyfalu pwy fydd yn cystadlu. Pe bawn i’n gallu dewis unrhyw un i gystadlu, buasai Louis Theroux yn bendant ar ben fy rhestr i. Gyda’i bersonoliaeth hoffus a’i sgiliau newyddiadurol, mae’n siŵr y bydd e’n gallu cael gweddill yr enwogion i ddatgelu’u cyfrinachau mwyaf. Yn ogystal, fuasai’n gwneud i ni chwerthin wrth wneud hynny!

Amser am Newid?

Gan fod cymaint o’r rhaglen fel arfer yn seiliedig ar y jwngl, sef yr hen set, mae’n anodd gwybod beth i ddisgwyl fel gwylwyr. Yn bersonol, rwy’n credu bydd rhaid dechrau gwylio’r gyfres gan gadw meddwl agored, bron fel pe bai’n sioe hollol wahanol.

Er bod rhaglen ‘ I’m a Celeb’ yn bendant yn ddifyrrus, mae’r sioe wedi bod yn ddadleuol yn y gorffennol, yn enwedig oherwydd eu defnydd o anifeiliaid.  Er enghraifft yn 2009 derbyniodd ITV dirwy o £2000 ar ôl i’r cogydd Gino D’Acampo ac actor Hollyoaks, Stuart Manning, ladd llygoden fawr ar y rhaglen.

Ar ôl 19 cyfres, rwy’n credu fod newid cyfeiriad yn syniad da. Yn enwedig wrth ystyried gall llawer o’r ymddygiad yn y rhaglen fod hyd yn oed yn llai derbyniol yn gymdeithasol yn y dyfodol. Felly, mae’r newid lleoliad yn rheswm da iawn i’r cynhyrchwyr ddechrau cymryd trywydd sydd ychydig yn wahanol.

Fydd rhaid i ni aros i weld a fydd y gyfres eleni’n boblogaidd gyda gwylwyr eleni ai peidio? Ac yn bwysicach fyth, a fydd Keith yn ymddangos?… 

Geiriau gan: Rhiannon Jones.

Llun gan: Shafia Motaleb.

css.php