Clebar

Pobl chi’n weld yn ystod y Chwe Gwlad

Gan Niamh Goodwin-Thomas

Mae’r Cwpan byd Rygbi wedi dod i ben a nawr mae’r byd rygbi yn paratoi am y cyffro o’r chwe gwlad. A da’r chwe gwlad mae grwpiau penodol o bobl yn ymddangos ar strydoedd Caerdydd, dyma rhai o’r bobl efallai byddwch yn cwrdd ar ddydd rygbi.

Yn gyntaf mae’r MEGA ffan. Dyma’r fath o berson sy’n deffro am 8 y bore i sicrhau seddu da yn y tafarn, ac os ydych yn fyw da un, neu’n ffrindiau da un, byddwn nhw’n siŵr i herwgipio chi am y daith. Ond os nad ydych chi’n byw ‘da un dydy nhw ddim yn anodd i spotio, gyd mae angen edrych am yw’r person sydd ‘di gwisgo yn y cit newydd Cymru gyda draig wedi paentio ar ei wyneb er ei fod yn eistedd yn y tafarn nid y stadiwm. Allwch chi glywed nhw o filltir i fwrdd yn canu Hen Wlad ar ben ei hun 2 awr cyn Kick off, a sgrechain i unrhyw un sy’n ddigon agos am gymaint maen nhw’n casáu’r Saeson a pwy fydd yn sgorio’r cais gyntaf (bydden nhw’n anghywir).

Wedyn chi da’r merched sy ddim yma i wylio’r rygbi, o na, maen nhw’n yma amdano’r booze a’r bechgyn ffit rygbi (s’dim lot ohonyn nhw). Mae’r merched hwn di gwisgo yn ei tops ffansi a heels dal (fel gallant nhw weld y sgrin yn well wrth gwrs), gydag wyneb sy’n barod am noson allan yn lle’r tafarn. Byddwn nhw’n neud yn sicr i sgrechain ar deledu oleia unwaith ond 2 awr mewn pryd rydych yn ‘ofyn pwy yn union sy’n chwarae, does dim clem ‘da nhw, gyd mha nhw’n gwybod yw bod peint yn ei llaw ac mae Will o’r tîm rygbi yn bylon brynu mwy iddyn.

Efallai byddwch chi’n cwrdd â’r ffan pêl-droed allan yma. Nawr, mae’r rhain yn haws i spotio o bellter, efallai maen nhw’n gwisgo crys rygbi, ond o dan grys yma mae raging ffan o Arsenal ‘di cuddio i ffwrdd. Mae’r bobl yma gyda’r farn fod pêl-droed yw’r gêm gorau yn y byd ond ni allant nhw wrthod y ffaith bod dydd rygbi, yn enwedig yng Nghaerdydd, yn ddigwyddiad sy’n ysblennydd o hwyl, ac yn sicr dydy’r fans pêl-droed ddim yn yfed cymaint â’r fans rygbi. Y ffordd i nabod ffan pêl droed ar ddydd fel hyn yw os ydych yn dechrau siarad am y gêm, bydd y person yma wastad yn cymharu’r ddwy, bydd pêl droed wastad yn well yn cymharion yma. Ac ar ddiwedd y gêm efallai byddwch chi’n clywed y frawddeg, “dydy o ddim yn pel-droed naw ydy o.”

Mae’r chwe gwlad yn gadael i chi yfed am bob awr y dydd a dyma ble mae’r pedwerydd person yn dod i mewn; y Sesh head. Gyd maen nhw yma amdano yw’r booze, y peints ar ôl peints ar ôl peints. A bydd neb yn barnu’r bobl yma am yfed ei pheint cyntaf am 9 yn y bore, oherwydd mae pawb arall yn neud yr un beth. Ond pryd mae’r gemau yn dod i ben, ac mae pawb yn trafod os mae Juice yn opsiwn am y nos, ac un person yn cynnig Tiger Tiger oherwydd efallai bydd y tîm yno, mae’r person yma yn dod ‘nôl i’r bwrdd ‘da 3 jager bombs i bawb a shots ‘fyd. Ac wedyn maen nhw’n dod a rownd arall rhyw 10 munud ar ôl i chi orffen y rownd gyntaf. Dydy’r bobl yma ddim ‘da clem beth sydd di ddigwydd yn y gêm ond maen nhw di yfed ei phwysau yn alcohol.

Yn olaf chi da’r bobl doedd ddim hyd yn oed gwybod bod rygbi yn chwarae penwythnos yma. Efallai mai nhw di troi lan i’r pwb am 2 o gloch yn disgwyl sedd a bach o fwyd, ddim ond i weld y lle jam packed da crysau coch, gwyn, glas neu wyrdd. Neu’r bobl sy’n cerdded lawr stryd St Mary’s am fach o siopa yng nghanol y dydd, dim ond i weld strydoedd llawn pobl yn ganu ac yfed, a rhedeg o un man i’r llall yn cwyno am rywun maen nhw’n galw’n ‘Ref!”.

Felly joio y Chwe Gwlad, ac edrych allan am y bobl uchod!

css.php