Clebar

Podlediadau Cymraeg: Gwrando a dysgu unrhywle!

Dros y blynyddoedd diweddar mae podlediadau wedi adeiladau platfform enfawr yn y cyfryngau ac wedi dod yn poblogaidd iawn. Does dim sioc i clywed hwn yn enwedig efo’r angen i cael eich difyrru yn ystod pandemig. Os nad ydych chi’n gwybod beth yw podlediad, (mae rhaid bod chi’n byw o dan dŵr, mae’n 2021!) mae’n recordiad o fel arfer grŵp bach o pobl yn trafod pynciau gwahanol. Y peth gorau yw, beth bynnag eich hobïau, mae podlediad i chi! Mae nifer o appiau fel ‘Spotify’ a ‘Apple Podcasts’ yn cynnig nifer o podlediadau gwahanol. Mae’r amrywiaeth yn hollol anghredadwy. Gall podlediadau cael ei gwrando unrhyw le, ar eich laptop neu ar eich ffôn. Mae ganddoch chi yr opsiwn i cael adloniant ble bynnag. 

Mae’n anhygoel i credu mae ganddon ni yr opsiwn i dewis unrhyw pwnc da’n ni’n eisiau clywed, o’r chysur yn y tŷ neu allan yn y byd, hefyd fel arfer mae’n rhad neu am ddim. Yn gwell, mae nifer o podlediadau Cymraeg ar gael i clywed. Maent yn ffordd bendigedig i dysgu Cymraeg, dysgu am y diwylliant neu dim ond i clywed am eich hoff tobigau yn y Gymraeg. Does dim ots am y rheswm, mae’r ffaith mae mynediad hawdd i cyfryngau Cymraeg newydd yn cyffrous ac yn dangos mae’r diwylliant a’r iaith efo’r gallu i addasu efo’r tueddiadau.

(Llun o Unsplash.com)

Ble i fynd i darganfod podlediadau Cymraeg?

Mae’n bwysig trafod ble mae podlediadau Cymraeg yn gallu cael ei darganfod os ydych chi eisiau mynediad a diweddiardau, un gwefan mae angen argymell yw ‘Y Pod’. Mae’r gwefan yma yn ffordd hawdd i darganfod nifer o podlediadau Cymraeg. I gyd mae angen i chi gwneud yw edrych ar ‘Google’ ac dylai fod yn yr chwiliad cyntaf! Mae hefyd ap ar gael am dyfesiadau Apple ac Android am hyd yn oed fwy o mynediad hawdd i podlediadau Cymraeg. Mae hefyd yr opsiwn i chwilio am podlediad, felly os ydych chi eisiau darganfod podlediad penodol, mae ‘Y Pod’ yn gallu helpu. 

Pa podlediadau sydd ar gael?

Dyma 5 podlediad gwahanol sydd ar gael ar ‘Y Pod’, mae pob un yn gwerth gwrando i!

  • Esgusodwch Fi?– Mae’r podlediad yma yn cael ei gyflwyno gan ymgyrchydd iechyd meddwl Iestyn Wyn ac actores Meilir Rhys Williams. Cafodd ei ddechrau yn diweddar ac mae’n y podlediad cyntaf Cymraeg i trafod topigau LGBTQ+. Maent yn cyfres o 12 pennod efo’r cyfle i gwrando i nifer o trafodaethau o rhan y cymuned LGBTQ+ ac i mwynhau yr hwyl a chwerthin. 
  • Be ti’n meddwl?– Os ydych chi eisiau i gwrando i podlediad achlysurol a doniol, mae ‘Be ti’n meddwl?’ yn perffaith. Maent yn cael ei recordio efo peint yn y llaw i teimlo fe petai chi’n yfed gyda ffrindiau. Mae’r podlediad yma yn bendant yn cynnwys unrhyw topigau sydd yn cael ei trafod yn y pub (neu gardd cwrw) Rhybudd, maent yn cynnwys rhegu os nad ydych chi’n gwerthfawrogi anghwrteisi. 
  • Byw Llyfrau– Os ydych chi’n mwynhau darllen, neu wedi bod yn darllen try gydol y pandemig, dyma’r podlediad i chi. Mae’n podlediad newydd sydd wedi ei gynhyrchu gan Estyn Allan mewn cydweithrediad efo llyfrgelloedd Cymru. Mae dim ond pennod nawr ond ewch i’w cefnogi am trafodaethau llyfrau a chyfweliadau efo awduron.
  • Colli’r Plot– Rhybudd, cynnwys lot o chwerthin! Ei gynhyrchu gan Bethan Gwanas, Dafydd Llewelyn, Siân Northey a Manon Steffan Ros, dyma podlediad o pedwar awdur yn dod at ei gilydd felly maent yn cynnwys trafoadaethau am ysgrifennu, plotiau ac ambell i sgwrs dwys.
  • ‘Learn Welsh with Sian’– Dyma’r podlediad perffaith os ydych chi eisiau dysgu Cymraeg i gwrando i mwy o podlediadau Cymraeg. Dyma’r ffordd perffaith i dysgi Cymraeg o’r cysur eich tŷ. Mae pob pennod yn byr felly nid ydych yn teimlo fel chi’n eistedd mewn ystafell dosbarth. 

Mae gwrando a darganfod podlediadau newydd yn ffordd bendigedig i dysgu neu cael platfform i trafod eich hoff pynciau. Mae’n gwerth cefnogi podlediadau Cymraeg efo’r gobeithion bydd mwy yn cael ei creu.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php