Clebar

Traddodiadau Cymreig yn Creu Cyffro ar Gyfryngau Cymdeithasol

Llun gan HaticeEROL trwy Pixabay

Geiriau gan Rhiannon Jones

Mae llawer o greawdwyr wedi cael llwyddiant ar gyfryngau cymdeithasol wrth greu cynnwys am draddodiadau Cymreig. Mae’r cynnwys yn amrywio o waith celf ddeniadol, cynnwys addysgiadol a chomedi ysgafn. Yn ogystal, mae pob un o’r creawdwyr yn dod ag elfen eu hun i’r traddodiadau yma – a ‘dyn nhw bendant ddim yn sych na’n hen ffasiwn!  

Un enghraifft hwyl a phoblogaidd yw Mari, sy’n rhedeg cyfrif Mythsntits ar Instagram. Mae ei chyfrif yn llawn darluniau llachar ac mae’n agos at ddenu 10,000 o ddilynwyr. O edrych ar ei chyfrif, gallwch weld fod y wisg Gymreig draddodiadol yn ymddangos yn aml yn ei gwaith, ac mae rhai o’i darluniau yn seiliedig ar chwedlau Cymreig yn ogystal. Fodd bynnag, mae Mari yn cyfuno’r elfen draddodiadol hon gydag elfen chwareus, ac weithiau elfen rywiol hefyd. Mae’n ddiogel dweud fod y cymysgedd hwn yn bendant yn gweithio. 

Mae’r ferch draddodiadol Gymreig yng nghynnwys Mythsntits yn llawer mwy na merch sy’n gwisgo’r wisg draddodiadol yn unig. Mae llawer o’r darluniau’n dangos merched Cymreig sy’n gallu siarad yn ôl, a merched sy’n gyfforddus gyda’u rhywioldeb. Ar yr un pryd, mae rhannau o waith celf Mari yn normaleiddio rhywioldeb pobl LHDT+ (Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Traws), ac felly mae negeseuon positif yn cael eu ychwanegu at a’u cysylltu â’r traddodiadau Cymreig.  

Os hoffech chi ddysgu mwy am draddodiadau Cymreig, mae’n sicr yn syniad dilyn cyfrif Efa Lois ar Instagram neu Twitter. Mae gan Efa Lois ddawn am waith celf feddylgar, sydd hefyd yn edrych yn ddeniadol iawn. Yn ei gwaith, mae hi’n darlunio pethau sy’n gysylltiedig â thraddodiadau Cymreig fel y Fari Lwyd, yn ogystal â chelf am chwedlau a gwrachod Cymru. Yn ychwanegol, mae hi’n dueddol o esbonio’r traddodiad yn ddwyieithog o dan ei delweddau er mwyn rhoi cyd-destun ac fel y gallwch ddysgu rywbeth newydd. 

Wrth gwrs, mae rhai creawdwyr ar gyfryngau cymdeithasol hefyd yn ychwanegu elfen gomedïaidd wrth greu cynnwys am y traddodiadau hyn. Er enghraifft, mae Ellis Lloyd Jones yn adnabyddus am ei gynnwys doniol tu hwnt ar TikTok, ac mae Cymreictod yn thema amlwg yn ei gynnwys. Fel rhan o hynny, mae’n esbonio rhai traddodiadau Cymreig mewn modd sy’n llawn dychymyg a hiwmor. Ar Ddydd Santes Dwynwen, adroddodd Ellis stori Dwynwen i’w 130,000 o ddilynwyr. Rhoddodd stamp ei hun ar y stori pan roddodd enwau cyfarwydd fel Ruth Jones a Mark Drakeford i gymryd lle prif gymeriadau’r stori – ac Ellis chwaraeodd bob un rôl!  

Ar ben hynny, cydweithiodd Ellis gyda Hansh, cyfrif sydd hefyd yn llawn cynnwys digrif o amgylch traddodiadau Cymreig. Yn anhygoel, cyfunon nhw chwedlau’r Mabinogi gyda steil y rhaglen deledu realiti enwog, ‘Keeping Up with the Kardashians’. Ar ôl gwylio’r clip a chwerthin cymaint â hynny, mae’n annhebygol iawn y byddech chi’n anghofio’r chwedlau fyth eto.   

Mae’n deg i ddweud fod traddodiadau Cymreig yn denu sylw ac yn creu cyffro ar gyfryngau cymdeithasol. Gyda chymaint o greadigrwydd a hwyl yn rhan o’r cynnwys, maent yn denu cynulleidfa newydd i ddysgu am rai traddodiadau Cymreig. Nid y traddodiadau hyn yn unig sy’n gyfrifol am yr holl ddiddordeb ar gyfryngau cymdeithasol; Mae’r ‘twists’ ffres ac unigryw y mae creawdwyr (yn debyg i’r rhai uchod) yn ychwanegu at ein traddodiadau fel Cymry yn dod â mwynhad mawr i lawer ohonom ni.   

css.php