Clebar

Edrych yn nol: Sgorio Rhaglenni i Blant ar S4C

Geiriau gan Angharad Roberts.

Pob bore cyn mynd i’r ysgol wnaeth fy Mam rhoi S4C arno pan roeddwn i’n bwyta fy brecwast. Dwi’n cofio cwyno gan roeddwn i eisiau gwylio rhywbeth arall ar ‘Cartoon Network’ neu ‘Nickelodeon’; ond pob tro roedd Mam yn sicrhau yr oeddwn i yn gwylio S4C yn y bore i gwella fy Nghymraeg. Nawr, fel oedolyn, yr wyf yn ddiolchgar iawn tuag at hi. Gan roedd rhai o’r rhaglenni cartŵn a’r S4C yn rhan enfawr o fy blentyndod ac dwi dal yn ei cofio heddiw. 

Mae’r adran Cyw o S4C wedi bod yn darparu adloniant i plant am blynyddoedd trwy sioeau carŵn a go iawn, gan creu a cynnwys nifer o cymeriadau poblogaidd iawn. Fe wnaeth Cyw sicrhau i rhoi dewis anferth i plant Cymraeg trwy nifer o rhaglenni gwahanol. Rhai sydd hyd yn oed yn mynd ymlaen heddiw. Rydw i am sgorio rhai o’r rhaglenni wnes i gwylio fel plentyn i edrych yn ôl ar yr atogofion ac i gofio rhai o’r cymeriadau fwyaf yn ystod plentyndod. 

Rhaglen 1- Sâm Tân

(Llun o’r BBC)- https://www.bbc.co.uk/programmes/p02b4jp8

Dechrau efo un o’r sioeau mwyaf poblogaidd Cyw. Mae Sâm Tân yn addasiad Cymraeg o’r sioe ‘Fireman Sam’ a oedd hefyd yn poblogaidd iawn. Fel person Cymraeg dwi pob tro yn meddwl am y cymeriad arwol fel Sâm Tân. Mae’r sioe yn cynnwys nifer o antur ac arwaith i difyrru y cynulleidfa. Credaf mae’n sioe dda i pob plentyn i gwylio, mae nifer o cymeriadau mynegiadaol a cofiadwy ac mae wedi bod yn sioe poblogaidd am blynyddoedd. Mae’n hawdd i ddweud mae Sâm Tân yn sioe clasur i Cyw ac S4C. 9/10. (Dechrau’n uchel!)

Rhaglen 2- Heini

(Llun o’r BBC- https://www.bbc.co.uk/programmes/p02z7scg)

Hyd yn oed fel plentyn, doeddwn i byth yn gallu cymharu i’r egni a oedd gan Heini, doeddwn i byth wedi gwylio rhywun mor hapus. Pob tro daeth Henini ar y sgrîn o’r teledu yn ei tracwisg pinc roedd yn fel gwylio’r haul hapus yn dawnsio o gwmpas, ac yr oedd Heini yn dawnsio’n gyflym; i fy yn personol, yn rhy gyflym. Fel plentyn nid oedd ymarfer corff yn fy hoff pwnc yn yr ysgol felly weithiau roedd Heini yn gormod i fi, ond roeddwn i yn genfigennus iawn o ei tracwisg iconig. 7/10.

Rhaglen 3- Caffi Sali Mali

(Llun o’r BBC- https://www.bbc.co.uk/programmes/p07dw30w)

Os oeddech chi yn plentyn yn ystod y 90au a 00au yn gwylio S4C, yr oedd Sali Mali yn un or cymeriadau mwyaf poblogaidd Cymraeg. Hyd yn oed yn well, yn ‘Caffi Sali Mali’ mae Sali Mali yn berchnogi Caffi ei hun efo nifer o cymeriadau polblogaidd Pentre Bach yn dod mewn a mas gan gynnwys Jac y Jŵc a Siani Flewog. Mae ‘Caffi Sali Mali’ yn gofiadawy iawn gan maent yn gwneud i chi hiraethu am plentyndod. Mae ei storiau a comedi yn perffaith i blant gan gynnwys nifer o fomentau annwyl. Fel ‘Sâm Tân’ mae ‘Caffi Sali Mali’ bendant yn sioe clasur arall i S4C. 8/10.

Rhaglen 4- Tecwyn y Tractor

(Llun o’r BBC- https://www.bbc.co.uk/programmes/p03d5ln9)

Doedd dim ffordd gwell i cynrychioli ameddyddiaeth Cymraeg trwy cael tractor coch efo gwyneb yn archwilio fferm ac anifeiliad. Efallai nad yw Tecwyn y Tractor yn cofiadwy iawn i rhai, ond nid ydyw i byth yn mynd i anghofio y wyneb oedd bach yn brawychus i fi fel plentyn. Er gwaethaf, yr oedd Tecwyn y Tracor yn ffordd ardderchog i dod a’r teimlad o cartŵn i sioe bywyd go iawn. Y oedd gwyneb Tecwyn mor haniaethol yn y bywyd go iawn yr oedd yn fel gwylio cymeriad cartŵn yn byw mewn byd arall. Hefyd roedd yr agwedd o dysgu am anifeiliaid (a oedd hefyd yn siarad) yn ffordd dda i dod a pynciau addysgol i mewn i sioe plentyn, Gan gofio roedd Tecwyn bach yn brawychus, mae rhaid i mi rhoi y sioe yma 6/10.

Dyma dim ond ffracsiwn o’r sioeau wnes i gwylio ar S4C pan roeddwn i’n blentyn. Rydw i’n siwr mae nifer mwy a sioeau ac addasiadau Cymraeg wedi cael ei greu dros y flynyddoedd. Mae Cyw a S4C yn sicrhau mae pobl o pob oedran yn gallu fwynhau y teledu trwy gyfrwung y Gymraeg, ac hyd on oed ar ôl yr holl cwyno pan roeddwn yn blentyn, mae gen i teimlad o diolchgar fel oedolyn. 

css.php