Clebar

Hoff ganeuon Nadolig Cymraeg.

Mae’r Nadolig yn gyfnod arbennig i nifer fawr ohonom am nifer fawr o resymau gwahanol, boed er mwyn treulio amser efo’r teulu (cofiwch i wneud hynny’n ddiogel ‘leni!) yfed siocled poeth, prynu a rhoi anrhegion… neu gwrando ar gerddoriaeth Nadoligaidd.

Un o fy hoff bethau i am y cyfnod yma o’r flwyddyn yw gwrando ar gerddoriaeth Nadoligaidd. Yn enwedig cerddoriaeth Cymraeg gan rhai o’n hartistiaid gorau. Felly, dyma erthygl anffurfiol i chi yn dyfarnu’r 10 cân Nadolig gorau gan adran Clebar…ddim mewn unrhyw drefn penodol!

Un o fy hoff artistiaid Cymraeg yw Al Lewis band, does dim byd gwell na mwynhau set llwyfan y Maes efo peintiau yn dy ddwylo a llais Al Lewis yn ddiddanu’r gynulleidfa ar ddiwrnod braf mewn cae random yng Nghymru. Felly, pan gyhoeddodd Al Lewis Clychau’r Ceirw roeddwn i wrth fy modd. Mae’r gân yn sôn am glychau ceirw Sïon Corn (wrth gwrs). Cân sydd yn addas ar gyfer pawb o’r teulu – ewch ati i wrando!

Cân sydd yn cael ei gyfri fel clasur Nadoligaidd yma yng Nghymru yw ‘Un Seren’ gan Delwyn Sïon – mae’r holl covers yn profi fod hon yn ffefryn i’r Cymry. Ychydig o flynyddoedd yn nôl, defnyddiodd S4C y gân yma ar gyfer ei hysbyseb Nadolig, ers hynny ‘dwi wedi disgyn mewn cariad efo’r clasur. Mae’n gân Nadolig cynnes iawn, sydd yn gosod yr awyrgylch yn syth ar noson oer wedi swatio yn gynnes o flaen y tân.

O’r albwm ‘Dere Mewn!’ mae’r gân nesaf, sef ‘Cerdyn Nadolig’ gan y band Colorama. Mae bob dim am yr albwm yma yn berffaith, gan gynnwys y gân Nadolig hyfryd yma. Mae’n ychwanegu naws gynnes i ddiwrnod llwm ac oer. Mae hi’r gân berffaith i wrando arni nes ‘dachi nôl yng nghwmni’r rheiny rydych yn eu caru fwyaf.

Mae ‘Er Cof am Eni’r Iesu’ yn uchel yn fy rhestr o hoff ganeuon ‘Dolig, byddai’r rhestr yma ddim yn gyflawn heb frenhines y sin gerddorol yma yng Nghymru. Cantores y gân yma yw Elin Fflur. Un o’r prif resymau rwyf yn hoff iawn o’r gân Nadolig yma yw er ei fod gyda naws Nadoligaidd, mae naws bop i’r gân – a pwy sydd ddim yn mwynhau gwrando ar Elin Fflur yn canu? Gallwch wrando ar y gân yma oddi ar y disg ‘Gŵyl y Baban’ sef disg llawn caneuon ar gyfer y Nadolig gan rai o brif artistiaid Cymru.

Mae’r gân yma ychydig yn wahanol i ‘Er Cof am Eni’r Iesu’ gan Elin Fflur. Ffefryn Nadolig rwyf yn ei fwynhau wrando ar yn ystod cyfnod y Nadolig… a deud y gwir yng nghanol yr haf hefyd yw ‘Nadolig Alcoholig’ gan Hanner Pei. Yn syml… cân ddoniol am wyl y Nadolig llawn alcohol yw ‘Nadolig Alcoholig’. Ewch i wrando arni dros wydrad o win coch… ond triwch beidio a mynd yn paralytic!

Dwi’n siwr bod ‘na lawer iawn ohonom yn mwynhau mins pei neu focs dros yr ŵyl. Mae’r gân sydd nesaf ar fy rhestr gan un o’r bandiau gorau mae’r sin roc Gymraeg wedi’i weld (yn fy marn i…) ‘Mins Peis a Chaws’ gan Y Bandana yw’r gan nesaf ar fy rhestr. Yr esgus perffaith i wrando ar ganeuon y band yma dros gyfnod y Nadolig… plis gawni gig olaf am byth Bandana eto?

Un o fy hoff gantorion Cymraeg yw Glain Rhys, mae ei halbwm cyntaf ‘Atgof Prin’ yn wych, ac yn cynnwys un o fy hoff ganeuon yn y byd i gyd sef ‘Y Ferch yn Ninas Dinlle’ Mae ei chân Nadolig yr un mor dda! ‘Adre Dros ‘Dolig’ felly yw’r gân nesaf ar fy rhestr o hoff ganeuon Nadolig. Mae sŵn y gitâr yn mynd a fi nôl i’r haf, felly be gwell? Cân Nadoligaidd efo sbin hafaidd!

Frizbee sydd nesaf ar fy rhestr. Mae unrhyw gân gan Frizbee yn gwella unrhyw sefyllfa… yn enwedig os ydi hi yn gân ‘Dolig! Os ‘dachi ddim yn gyfarwydd â’r gân Nadolig yma ewch i wrando arni nawr. ‘o Na Mai’n Ddolig Eto’ yw’r nesaf ar fy rhestr!  Dwi’n methu gigs Yws Gwynedd…. Siawns am un bach ar ôl y pandemig ‘ma orffen?

Byddai’r rhestr yma ddim yn gyflawn heb CPJ! Felly’r gân nesaf sydd ar fy rhestr yw ‘Gŵyl y Baban’ gan Caryl Parry Jones. O bosib mae’r gân yma hefyd wedi cael ei ganu gan nifer fawr o gorau ar hyd a lled y wlad. Mae hi’n glasur Nadoligaidd erbyn hyn!

Y gân olaf ar fy rhestr felly yw ‘Alaw Mair’ gan Cefin Roberts a Delwyn Sion. Dwi’n siŵr bod pob côr yng Nghymru wedi canu’r clasur yma bellach. Mae’r gân hudolus yma yn fy ngwneud i deimlo’n Nadoligaidd yn syth. Rwyf wrth fy modd gyda fersiwn Côr Ysgol Glanaethwy a Da Capo. Ewch ati i wrando arni.

Gadewch ni wybod os ‘dachi’n cytuno neu yn anghytuno gyda’r rhestr fach yma o hoff ganeuon Nadolig gan Adran Clebar. Mae hi wedi bod yn flwyddyn od iawn, felly dathlwch yr ŵyl drwy wrando ar ychydig o ganeuon, yn yfed ychydig o win cynnes a byddwch yn ddiogel!

Nadolig Llawen gan Adran Clebar!

Geiriau gan Dafydd Orritt.

Dyluniad gan Kacey Keane.

css.php