Clebar

Marchnata Meghan

Yn Orffennaf  eleni, fe welwn ni’r cyhoeddiad oedd Meghan Markle yn golygu rhifyn arbennig o Vogue. Dechreuodd y cyhoeddiad yma nifer o drafodaethau gan roedd pobl yn dadlau fod nad oedd lle i’r Ddugiaeth Sussex cyfrannu tuag at y cyfryngau. Gan ddweud hynny dyma ddwy o ein cyfranwyr yn dadlau o blaid ac yn erbyn cyfraniad y teulu brenhinol ar y cyfan tuag at y cyfryngau.

 

O Blaid

Gan Indigo Jones

Dydy pawb ddim yn hoffi’r teulu brenhinol, yn enwedig yn ddiweddar. Ond wrth i Meghan Markle ymuno’r teulu, am y tro cyntaf ni gwir yn weld amrywiaeth yn y teulu pwysicaf y DU. Mae’r ddelwedd yma yn bwysig i ferched ifanc yn enwedig merched ‘BME’ gan fod ganddyn nhw nawr llais newydd. Mae’r uchod yn amlwg trwy’r rhifyn newydd Vogue gwnaeth y Ddugiaeth golygu. Mae’r rhifyn yn dangos nifer o bobl ddylanwadol yn cynnwys Greta Thunberg a Jameela Jamil a fwy, yn erbyn pennawd sydd yn darllen “Forces for change”. Mae’r pennawd a’r bobl mae’r rhifyn yn gynnwys yn dangos y fath o newid gwnaeth Markle creu wrth ymuno a’r teulu brenhinol. Gallwch chi ddadlau fod y rhifyn yma o Vogue yn ffordd Meghan o sefyll lan i’r ochr o’r cyfryngau sydd yn rhoi tanwydd i’r erthyglau hiliol a rhywiaethol yn erbyn hi. Heb y pŵer o fod yn y teulu brenhinol, er bod hi’n actores eithaf enwog yn yr UDA, mae ganddo iddi hi lwyfan newydd i fod yn llefarydd i’w hun a menywod o amgylch y byd.

Nad yw Meghan yn yr unig fenyw o’r teulu brenhinol wnaeth ymwneud a Vogue yn cynnwys y Dywysoges Anne, Tywysoges Diana a hefyd Kate Middleton; gan ddweud hynny mae tebygol fod Markle yn cael y fwyaf adlach na aelodydd arall o’r teulu. Felly mae fo’n dangos pwysigrwydd y teulu brenhinol yn cyfrannu i’r cyfryngau gan fod o’n pwysleisio’r angen i newid.

Gallwch chi ddadlau mae’r portread o aelodau o’r teulu brenhinol fel y Tywysog Harry pryd oedd o’n ifancach yn eithaf negyddol wrth i ni weld ei diwrnodau parti, ond gallwch chi hefyd ddadlau fod yr ochr yma o’r tywysog yn un go iawn. Mae hyn yn amlwg trwy’r portread eithaf perffaith ni’n weld o’r tywysog William a bod Harry bron yn wrthgyferbyniad o hynny. Mae’r portread o Harry bron yn un realistig ac felly gall pobl uniaethu ag ef. Mae hyn yn debyg i bortread o’r Dywysoges Diana gan nad oedd hi’n berffaith ac mae’n bwysig weithiau gweld hynny yn y cyfryngau.

Hefyd, mae’n bwysig weld ei safiad nhw ar bethau fel newid hinsawdd a Brexit, gan fod yn y DU nhw’n bynciau hanfodol o bwysig ar y funud. Wrth iddyn nhw ddechrau’r drafodaeth mae fo’n pwysleisio’r angen i newid. Ond heb ryw fath o reolaeth ganddyn nhw o eu delwedd bydd dim fudd gennym ni ynddo nhw. Felly, mae rhaid i’r teulu cael rhyw fath o gyfraniad tuag at y cyfryngau i wneud yn sicr fod ni’n weld ochr gonest ond weithiau ochr fwy priodol i wneud yn sicr gallwn ni fel y DU cael fudd ynddi.

 

Yn Erbyn

Gan Niamh Goodwin-Thomas

Mae delwedd yn bopeth, yn enwedig os ydych yn rhan o’r teulu brenhinol. Heb gefnogaeth y cyhoedd mae dyfodol y teulu brenhinol yn ansicr, ac felly mae angen iddyn nhw ddenu sylw’r cyhoedd i gymryd diddordeb ynddynt, ar ffordd maen nhw’n neud hynny yw trwy’r cyfryngau. Mae’r gallu i olygu’r newyddion a’r delweddau sy’n cael ei chyhoeddi amdanynt yn bŵer manteisiol iawn, a does dim ganddi nifer o bobl y gallu i ddefnyddio. Ond dylai’r teulu brenhinol cael dylanwad yma? Ar ôl y ddadl ynglŷn â’r rôl Meghan Markle fel golygydd gwadd yn rhifyn diweddaraf Vogue, mae’r cwestiwn yn cael ei ofyn unwaith ‘to.

Am flynyddoedd nawr mae’r perthynas y teulu brenhinol a’r cyfryngau wedi bod un yn gymhleth. Dydy’r teulu ddim yn estron i feirniadaeth gan y cyfryngau ond mae nifer fath o newyddion sy’ heb ‘di cael ei gyhoeddi amdanyn nhw e.e.. cais fod Tywysog Harry yn berthynas cyfrinachol ‘da Pippa Middleton a chais fod y Frenhines ei hunain yn trafod Brexit. Ond gwnaeth y teulu cwyno i IPSO (Independent Press Standards Organisation) ac wedyn roedd rhaid i’r cyflwynydd tynnu’n ôl y datganiad ar ôl i IPSO derbyn fod ceision yma yn anwir neu’n gamarweiniol. A fydd IPSO mor barod i dynnu’r newyddion yma os oedd e’n unrhyw ond y teulu brenhinol yn cwyno?

Mha nifer o sefydliadau newyddion yn anghyffyrddus ‘da gallu’r teulu brenhinol i wneud hun oherwydd mae’n amharu a chyfanrwydd newyddiadurllyd (journalistic integrity) a ‘fyd i ba radd mha ddylanwad nhw yn ymestyn. Efallai bod rôl Meghan ddim yn difrifol iawn, mae aelodau’r teulu wedi cymryd rhan yn bethau tebyg o flaen llaw heb ddadl, ond maen nhw’n deulu o dan olwg trwy’r amser. Mae pobl yn teimlo fod hawl da nhw gwybod pethau amdanyn nhw oherwydd mae’n arian y cyhoedd sy’n talu am eu bywydau, a falle bod nhw’n gywir. Dylem ni gwybod beth yn union mae’r arian yn mynd i a pha fath o bobl sy’n ei defnyddio?

Does dim modd i’r teulu brenhinol sôn am faterion gwleidyddol gan fod y Frenhines yn bennaeth gwladwriaeth ac felly un broblem bellach yw os mae’r materion mae’r teulu yn golygu yn wleidyddol yn natur. Ni fyddai’n dweud bod y rhifydd gwnaeth Meghan Markle ei olygu yn wleidyddol ond mae pobl yn dadleu fod e, ac yn y dyfodol gallwn ni weld aelodau yn y teulu cymryd rhan yn olygiad materion mwy gwleidyddol. I ba radd dyle dylanwad y teulu ymestyn yn bresennol ni allwn ddweud, ond dydyn nhw ddim rheolwyr rhagor a falle bod angen newid.

css.php