Clebar

Nadolig yng Nghaerdydd

Gan Niamh Goodwin-Thomas

Mae o’n glawio a gwyntog ac felly rydym yn gwybod bod y Gaeaf gwir  wedi cyrraedd, ond be mae ‘na i’w neud yng Nghaerdydd amser yma y flwyddyn? Gyda’r tywydd ofnadwy yma mae gwyliau braf yn dod ‘fyd, fel Nadolig a Noswyl Blwyddyn Newydd, sy’n llenwi’r amser ‘da nifer o ddigwyddiadau hwyl. Hyd yn oed os nad oes genych chi  diddordeb yn yr wyliau yma mae Caerdydd yn llawn pethau i’w neud.

Yn ystod y gaeaf mae’r cyfnod fwyaf y flwyddyn: Nadolig. Rydyn ni barod yn weld siopau yn paratoi am y cyfnod ac mae nifer o bethau ymlaen i’w neud.

Yn gyntaf cymryd edrychiad ar y farchnad Nadolig yn ganol y ddinas. Dydy marchnad Nadolig Caerdydd ddim wahanol i’r weddill yn y wlad, ond mae dal yna  rhywbeth i fwynhau, mae fo’n wir yn teimlo fel Nadolig pryd rydych yna. Gan fod y farchnad fach yma yn gadael i fusnesau bach cael cynnig eu cynnyrch mae yna amrywiaeth o fwyd ar gael, a hefyd nifer fawr o opsiynau i brynu anrhegion i’ch teulu yn cynnwys anrhegion yn yr iaith Gymraeg.

Mae Winter Wonderland yn nol amser yma ‘fyd, yn cymryd lle tu allan i’r Amgueddfa Genedlaethol. Mae nifer o reidiau a standiau fwyd o gwmpas, ac un o’r pethau gorau amdano yw’r sglefrio ia. Hefyd eleni  rydyn nhw’n ychwanegu adran arall i’r sglefrio ia, y llwybr ia, sy’n cymryd chi trwy’r Gerddi Gorsedd a gadael i chi sglefrio’r holl ffordd. Does dim byd gwell na Winter Wonderland i’w cyffroi chi mewn i’r ysbryd Nadolig, yn enwedig yn y nos gyda chwpan o siocled poeth a’r golau yn sgleinio ar y coed. Mae yna goeden Nadolig llawn addurniadau, olwyn fawr, Bar Sur La Piste a hefyd cafodd Gondolas sgïo ei ychwanegu blwyddyn yma, felly eleni yw’r amser gorau i fynd, cymryd y cyfle i brofi ychwanegiadau newydd yma. Felly os nad yw siocled poeth a sglefrio ia lawr eich stryd chi wel pam na’i fynd i’r bar a chael cwpwl o beints yn lle, mae ‘na wir yn rhywbeth i bawb.

Yn ogystal â hyn mae ‘na hefyd  werth cael edrychiad o amgylch Gaerdydd yn ystod y Gaeaf i ymweld â’r golau yn y dref! Gan ddweud hynny un o’r llefydd fwyaf prydferth yn ystod Nadolig yw’r Castell; o gwmpas amser yma mae nifer o ddigwyddiadau cael ei dal yno, a pwy sydd ddim ynhoffi treulio amser Nadolig yn Gastell? Hefyd o amgylch amser yma’r flwyddyn mae’r celfyddydau yn llwyddo. Gan ddweud hynny mae ‘na sioeau ymlaen dros y cyfnod yma, o Banto i Ballet mha nifer o opsiynau i ddewis, felly mae yna  werth edrych ar wefan y Ganolfan Mileniwm, y Theatr Newydd, neu hyd yn oed sioeau Act One gymdeithas drama’r Brifysgol.

Os nad yw’r gwyliau peth chi mae digon i’w neud o gwmpas amser yma. Efallai bod diddordeb da chi yn hanes ac felly bydd trip i San Ffagan y peth perffaith iddo’ch, ble allwch chi gerdded ymysg yr hanes ei hunain. San Ffagan yn brydferth yn ystod y flwyddyn, ond yn ystod y Gaeaf mae bron pob ystafell yn cael tân bren ac felly mae ‘na wynt mwy traddodiadol amser yma’r flwyddyn.

Mae ‘na nifer o opsiynau tu fewn hefyd fel TreeTop Adventure Golf yn St Davids neu bowlio yn Superbowl Caerdydd ‘da grŵp o’ch mêts. Ac os nad ydych erioed di bod i’r amgueddfa mae o’n rhywle dylech fynd o leiaf unwaith, a pryd mae o’n oer a gwlyb tu allan does dim amser gwell.  Mae yna arddangosfa yno ar y pryd yn ymwneud a hanes naturiol, felly oes diddordeb nawr i’w amser i fynd. Felly mwynhewch y Gaeaf, mwynhewch Nadolig a joio cael strôl fach o amgylch Caerdydd!

css.php