Tag - Caerdydd

Clebar

Dydd San Ffolant yng Nghaerdydd

Gan Siân Jones

Mae Dydd San Ffolant yn ddiwrnod hudol, diwrnod i ddathlu cariad rhwng partneriaid, aelodau teulu a ffrindiau ehangach. Mae’r diwrnod yn...

Clebar

Nadolig yng Nghaerdydd

Gan Niamh Goodwin-Thomas
Mae o’n glawio a gwyntog ac felly rydym yn gwybod bod y Gaeaf gwir  wedi cyrraedd, ond be mae ‘na i’w neud yng Nghaerdydd...

Clebar

Nadolig Newydd

Gan Indigo Jones
Symud i Brifysgol yn gam eithaf mawr yn ein bywydau ac yn gallu bod yn anodd iawn i rai yn enwedig wrth i ni agosâi at wyliau fel Nadolig...

Clebar

A-Y o slang Cymraeg

Gan Jacob Morris
Fel y dywed Dafydd Iwan un tro ‘Mae’r wlad hon yn eiddo iti a mi’ o’r De i’r Gogledd ac o Fôn i Fynwy mae Cymru’n frith o...

Clebar

Diolch byth am gymdeithasau

Gan Elen Lois Jones
 
Heb os nac oni bai, roedd dod i’r brifysgol yn codi braw arnaf. Roeddwn i’n pryderu am bopeth ac yn gwneud problem allan o ddim...

Clebar

Tafliad Nôl: Tyfu i fyny yn y De

Gan Daniel Greenway
Os wnaethoch astudio Cymraeg fel Safon Uwch, mae’n debyg iawn y byddech wedi dod ar draws y bardd Ifor ap Glyn. Disgrifir yn ei gerdd...

Clebar

Pump cam i’ch ystafell ddelfrydol

Gan Rhiannon James
Mae eich ystafell yn bwysig i’ch profiad o Brifysgol er gall ymddangos yn ddistadl mae fe yn gartref o gartref, felly mae’n bwysig...

Clebar

Sgwrs gyda’r GymGym

Gan Daniel O’Callaghan
Dyma gymdeithas sydd, heb os, yn denu’r siaradwyr Cymraeg sy’n astudio yng Nghaerdydd. Gyda chymdeithasau tebyg yn bresennol...

Clebar

Tafliad nôl: Teledu

Wrth edrych nôl at ein plentyndod, un o’r prif bethau sy’n sefyll allan yw gwylio ein hoff rhaglennu Cymraeg ar S4C yn ystod amser cinio yn yr ysgol. O...

Clebar

Beth yw’r CMCC a sut i gymryd rhan

Blwyddyn newydd yn golygu pennaeth newydd i’r Cyfryngau Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd. Dyma Llion Carbis, y pennaeth newydd i esbonio pa gyfleoedd gallwch chi...

css.php