Clebar

Y Synau Gorau o Ŵyl Sŵn 19/10/19

Gan Gwern Ab Arwel

Tra bod gwyliau cerddoriaeth yr haf bellach yn ddim ond atgofion, mae Gŵyl Sŵn yn mynd ar ei liwt ei hun a chynnal gwledd o gerddoriaeth ym mis Hydref. Ers sefydlu yn 2007, mae lleoliadau Caerdydd wedi croesawu artistiaid fel Wolf Alice a The Vaccines dros y blynyddoedd, gan roi hwb i broffil llu o fandiau ifanc.

Cafodd yr ŵyl ei chynnal eleni rhwng y 18fed a’r 20fed o Hydref, a serennodd nifer o artistiaid Cymraeg dros y penwythnos. Dyma rai o oreuon dydd Sadwrn yr ŵyl. 

Elis Derby

Yn chwarae am y tro cyntaf yng Ngŵyl Sŵn eleni, roedd Elis Derby yn un o’r tri artist a gafodd y pleser o agor y dydd Sadwrn, a hynny ar lwyfan The Moon ar Stryd Womanby. Gyda set lawn riffs gitâr ymlaciedig a grŵfs ysgafn, tynnodd y gynulleidfa yn esmwyth i mewn i ysbryd y dydd (yn enwedig y rhai hungover fuodd yng nghyngerdd Gruff Rhys y noson gynt!). Ond mae’n hawdd gweld datblygiad yn Elis Derby, gyda’i ganeuon yn dechrau swnio’n aml-haenog a chyflawn.

Papur Wal

Gyda gig mewn lleoliad eithaf cuddiedig, daeth Papur Wal â’u harddull nodweddiadol tanddaearol i seler Jacob’s Market, gan lenwi’r pedair wal ag elfennau o sain niwlog Pavement, ynghyd â rhyfyg The Libertines. Cafodd y gerddoriaeth ei gyferbynnu’n berffaith gyda geiriau meddylgar. Yn wir, roedd Papur Wal yn ddigon i ddeffro pawb yn y dorf, a’n sicr roedd yn gosod y bar ar gyfer gweddill y dydd o ran desibelau. Perfformiad digon swmpus gan fand sy’n barod yn creu llwybr i’w hunain.

Gwilym

Maen nhw’n fand sydd wedi hen arfer â llwyfannau blaenaf Cymru erbyn hyn, a doedd dim cyfaddawdu o gwbl i lwyfan cywasg O’Neill’s. Gan chwarae dim ond pop positif i swyno’r glust, roedden nhw’n gwahodd cynulleidfa ddi-gymraeg hefyd i fwynhau eu tiwns. Roedd eu caneuon lliwgar yn cynnwys sawl pwnc, gyda’u cân brotest Catalonia yn ennyn sylw ar ddiwedd y set. Heb os, mae Gwilym yn fand sydd wedi gollwng y label nawddoglyd o ‘fand ifanc newydd’ a nawr yn canolbwyntio ar gyrraedd brig y sîn gerddorol yma yng Nghymru.

MR

Yn dilyn ei ddychweliad i berfformio’n fyw llynedd, mae Mark Roberts, fel gwin da, yn mynd yn well gydag amser. Roedd hi’n amlwg i unrhyw un oedd yn gwylio bod profiad yn hanfodol i’w perfformiad, wrth i hen ganeuon a rhai newydd ddisgleirio lleoliad tywyll Kongs. Yn sicr, mae’r gallu gan MR i gyfansoddi anthemau yn ei gwsg, gyda chaneuon fel ‘Cymru, Lloegr a Llanrwst’ ac ‘Y Pwysau’ yn swnio’r un mor ffres drws nesaf i’w gilydd. 

Tri Hwr Doeth

Digon anarferol yw rapio yn y Gymraeg beth bynnag, ond mae Tri Hwr Doeth wedi plethu i mewn i’r sîn Gymraeg, gan lenwi bwlch doedd neb yn sylweddoli arno gynt. Ond nid yn unig rapio mae Tri Hwr Doeth, ond creu twrw a geiriau hollol boncyrs. Does dim hunanbwysigrwydd o gwbl yn perthyn i’w perfformiad, dim ond ffraeth gyda chyfeiriadau at eu cymdeithas. O ran eu perfformiad yn Sŵn, llwyddon nhw i lenwi bwlch yn absenoldeb y trydydd ‘hwr doeth’, wrth i aelodau o’r band Pys Melyn ymddangos, gan gynnal yr egni sydd i’w gael trwy gydol eu holl ganeuon.

CHROMA

Gan orffen ar y band a oedd yn cau’r dydd Sadwrn, ni wnaeth CHROMA adael dim ar ôl yn y bag. Gyda set hwyr am hanner awr wedi hanner nos, rhoddodd y band berfformiad a oedd yn ddim llai na ffrwydrol, gan chwarae dim byd ond y pync caletaf. Gorchuddiodd y brif gantores bob modfedd o’r llwyfan, tra bod gweddill y band yn rhoi eu heneidiau i mewn i’w perfformiad nhw. Yn ddios y perfformiad mwyaf bywiog o’r dydd Sadwrn; yr olaf ond yn sicr nid y lleiaf.

css.php