Clebar

Nadolig Newydd

Gan Indigo Jones

Symud i Brifysgol yn gam eithaf mawr yn ein bywydau ac yn gallu bod yn anodd iawn i rai yn enwedig wrth i ni agosâi at wyliau fel Nadolig. Ond paid becso mae ‘na phethau allwch chi neud dros Nadolig i wneud eich amser yn Brifysgol yn teimlo yn gartrefol. Gall yr uchod golygu naillai pethau fel ‘Secret Santa’ neu greu cinio Nadolig eich hun. Dyma gwpwl o syniadau i greu ‘Flatmas’ neu Nadolig newydd.

 

Bwyd

Pryd mae unrhyw un yn drafod Nadolig y peth cyntaf rydyn nhw’n meddwl amdano yw’r bwyd yn bennaf a’r cinio Nadolig. Mae coginio cacennau a bisgedi Nadolig yn dod llaw yn llaw gyda’r gwyliau a thywydd oer, does dim byd yn ddweud Nadolig na’r arogl o bethau yn y ffwrn. Mae’r Terry’s, y Ferrero’s a’r Matchmakers yn dod allan, ac mae Mam wedi prynu’r bwrdd caws yn barod am y dydd, ond beth allwch chi neud yn Brifysgol? I greu’r ‘Flatmas’ perffaith allwch chi ac eich fflat creu cinio Nadolig ar gyllideb, gyda Lidl yn Cathays ar eich drws gallwch chi hyd yn oed prynu Bailey’s ffug am £3.99. Mae ‘na twrcis rhad ond hefyd opsiynau i lysieuwyr a feganiaid felly gall bawb cymryd rhan. Felly, prynu’r cracers Nadolig a mynd yn wyllt wrth wisgo hetiau papur a darllen jôcs rubbish rydych ‘di clywed pob blwyddyn ers oeddech yn blentyn.

 

‘Secret Santa’

Y ffordd fwyaf rhad i’r fflat i gyd cael anrhegion ar gyllideb.  Y lle orau i ddechrau yw rhoi terfyn wario i bawb efallai £5-£15, ar ddiwedd y dydd rydyn ni’n fyfyrwyr ac felly methu gwario niferoedd ar anrhegion (o brofiad fy hun wnaeth fflat i wneud cymysgedd o anrhegion).Naillai allwch chi brynu anrhegion doniol, ystyriol neu DIY! Hefyd, wrth wneud ‘Secret Santa’ yr un ddydd a’r cinio Nadolig mae gennych chi ‘Flatmas’ bach cyn mynd adref i Nadolig go iawn. Mae ‘Secret santa’ yn y peth gorau i weld pwy sydd gwir yn adnabod chi a pwy sydd yn prynu taleb siop munud olaf!

 

Gwylio ffilms a teledu Nadolig

 Mae Nadolig yn meddwl un peth, ffilmiau Nadolig! Gydag opsiynau rhamantus fel Love Actually a It’s a Wonderful Life, opsiynau i blant fel Frozen a Polar Express a hefyd opsiwn arswydus fel Krampus, mae ‘na rhywbeth i bawb. Does dim byd gwell yn yr amser oer yma o flwyddyn, na cwtcho lan hefo siocled poeth a blanced wrth wylio ffilm. Fy hoff ffilm i yn ystod Nadolig yw Elf, y ffilm classic yma yn wneud i fi chwerthin yn ddi-ffael pob Nadolig, gallai hyd yn oed wylio fe yn yr Haf, ond paid dweud wrth unrhyw un.

Cofiwch hefyd nad yn unig mae ‘na ffilms arno yn ystod Nadolig, ond hefyd specials teledu! Fel yr episode classic o Doctor Who gyda David Tennant a Kylie Minogue ar y Titanic, neu yn well na hynny’r special Nadolig o Gavin and Stacey. Gallwch chi felly gwylio’r uchod fel fflat neu ar eich hun, mae fe’n lan i ti!

 

Traddodiadau Nadolig

 Ar ôl i’r cloc droi i ganol nos ar y gyntaf o Dachwedd mae hawl gyda chi i ddechrau chwarae caneuon Nadolig, yn ôl y gyfraith wrth gwrs. Felly wrth i chi cynnal eich ‘Flatmas’ cofiwch i blasto Wizard a Wham! tan ddiwedd y nos.

Un o fy hoff bethau fi i wneud adeg Nadolig yw chwipio allan y gemau fwrdd fel Monopoly (er bod o’n ddechrau nifer fawr o ddadleuon yn fy nghartref). Bydd chwarae gemau fwrdd neu hyd yn oed gemau digidol yn ychwanegu at y naws cartrefol y noson 

Felly gobeithio rydych yn cael Nadolig ffug yn eich fflat eleni, ac yn cael eich ysbrydoli gan o leiaf cwpwl o fy syniadau. Chwaraewch  bach o Mariah Carey tra bod chi’n coginio, cwtcho lan wrth wylio’r Grinch  ac edrychwch flaen i wylio special newydd o Gavin and Stacey eleni!

 

css.php